| Archiwizacja -
15963
single,single-post,postid-15963,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Archiwizacja

Archiwizacja

Trwała archiwizacja danych stanowiąca uzupełnienie każdej polityki bezpieczeństwa, jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem przez użytkowników systemów informatycznych.

Dużą rolę odgrywają tutaj regulacje prawne zobowiązujące podmioty o określonej specyfice działalności do przechowywania informacji w niezmienionej formie przez określony okres czasu (towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, administracja).

Rozwiązanie od archiwizacji powinno umożliwiać stworzenie kompletnego systemu archiwizacji dokumentów, informacji i danych na dowolnych nośnikach czyli:

  • Inteligentny i automatyczny mechanizm przenoszenia danych odpowiednio do definiowanej polityki cyklu zarządzania danymi zapewniając obniżenie zaangażowania administratorów w manualną obsługę procesu zarządzania danymi.
  • Elastyczny i niezawodny mechanizm wykorzystania różnorodnych nośników danych, formatu i umiejscowienia danych zapewniając obniżenie kosztów administracji i funkcjonowania środowiska pamięci masowej.
  • Przeniesienie rzadko wykorzystywanych danych z przepełnionych serwerów na nośniki pamięci masowej obniżając tym samym zapotrzebowanie na odpowiedni do tworzenia kopii zapasowych aplikacji czas.
  • Transparentne udostępnienie pamięci masowej niższego rzędu dla użytkowników końcowych i aplikacji poprzez wirtualizację zasobów.
  • Logiczny obraz składowanych danych odpowiednio do ich fizycznego umiejscowienia.
  • Konsolidację danych z różnych serwerów w postaci wirtualnego zasobu z zapewnieniem dynamicznego mechanizmu alokacji danych.
  • Fizyczną koncentrację zasobów dyskowych serwerów poprzez wirtualizację logicznego obrazu danych.
  • Rozbudowę powierzchni pamięci masowej w sposób elastyczny i bez ograniczeń.
  • Możliwość konfiguracji zasobów i modyfikacji polityk obsługi danych z dowolnego komputera pracującego w sieci użytkownika końcowego.

Potrzeba odtworzenia archiwalnych danych z okresu od kilku miesięcy do kilku lat wstecz może zaistnieć w każdej firmie. Rosnące pojemności nośników, stale wzrastający wolumen danych jak również coraz częściej stosowane regulacje prawne zobowiązujące firmy do przechowywania informacji przez długi okres czasu wymuszają na firmach realizowanie polityki archiwizacji i długotrwałego przechowywania danych.

‹ Powrót
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.