| Centrum Zapasowe Danych -
15967
single,single-post,postid-15967,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Centrum Zapasowe Danych

Centrum Zapasowe Danych

W obecnym świecie rośnie zależność prowadzenia biznesu od niezawodnego i szybkiego dostępu do danych. Szczególnie ma to znaczenie w takich obszarach biznesu jak energetyka, telekomunikacja, bankowość, handel detaliczny, ubezpieczenia, farmacja, transport, administracja państwowa i przemysł.
Nieprzerwanie płynący strumień danych jest podstawą do oceny sytuacji i podejmowania bieżących decyzji biznesowych. Przerwy w dostępie do danych są niezwykle kosztowne. W raportach firm konsultingowych (Gartner Consulting, Meta Group) podane są oszacowania kosztów wynikających z zaniku funkcji informatycznych ośrodków operacyjnych, liczby te dają podstawę do projektowania zapasowych ośrodków informatycznych (disaster recovery centers), których zadaniem jest podjęcie najbardziej istotnych funkcji w przypadku katastrofy centrum operacyjnego. W przedsiębiorstwie nieprzygotowanym na katastrofę centrum operacyjnego, odtworzenie jego funkcji jest niezwykle kosztowne, a często niemożliwe.

Gartner Consulting uważa, że użytkownik centrum informatycznego powinien umieć odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania dotyczące Centrum Zapasowego : 
·    Czy znasz miejsce gdzie Twój biznes jest najbardziej narażony na katastrofę?
·    Czy wiesz jak zmniejszyć zagrożenie katastrofą?
·    Czy jesteś zadowolony z planu otworzenie danych po katastrofie?Podstawą wydatkowania pieniędzy na odtworzenie danych po katastrofie jest starannie opracowany projekt. Jednym z celów projektu jest symulacja skutków biznesowych, jakie pojawią się w przypadku katastrofy. Projekt winien rozwiązywać problemy zapobiegania katastrofie oraz minimalizowania jej skutków. Systematyka zabezpieczenia się na wypadek katastrofy podaje siedem poziomów działań organizacyjnych dotyczących zapobiegania katastrofom i minimalizowania ich skutków. Jednym z głównych kryteriów systematyki jest czas, w jakim możliwe jest podjęcie działalności biznesowej po katastrofie.Poziom 0:

·     Nie przechowuje się danych poza centrum operacyjnym, nie posiada się planu awaryjnego na wypadek katastrofy, posiada się tylko lokalne kopie zapasowe
·     Czas odtworzenia po katastrofie nie jest określony, prawdopodobne jest, że dane nie dadzą się odtworzyć w przewidywalnym czasie a centrum odbudować.Poziom 1:
·    Kopie zapasowe wybranych danych wywożone są do odległej lokalizacji, gdzie są odtwarzane po instalacji odpowiedniego sprzętu, określony jest plan odtworzenia funkcji centrum operacyjnego.
·    Odbudowanie funkcji centrum szacuje się na jeden tydzień.Poziom 2:
·    Spełnione są wymagania poziomu 1. oraz istnieje druga lokalizacja z odpowiednim sprzętem i własną siecią, dzięki którym możliwe jest odtworzenie systemów i odzyskanie danych, przejęcie większości funkcji centrum operacyjnego.
·    Czas przejęcia funkcji centrum operacyjnego szacuje się na ponad jeden dzień.Poziom 3:
·    Spełnione są wymagania poziomu 2. a drugie centrum ma połączenie sieciowe z pierwszym dzięki czemu może przekazywać dane krytyczne w trybie on-line (na przykład dzienniki baz danych). Możliwa jest rezygnacja z przewożenia danych w postaci kaset, dysków itp. Drugie centrum zachowuje się biernie, jedynie odbiera informację i możliwe jest sprawdzanie jej spójności. W centrum zapasowym o poziomie 3. mogą się znajdować inteligentne biblioteki taśmowe zdolne gromadzić dane z centrum pierwszego.
·    Czas przejęcia funkcji centrum operacyjnego przez centrum zapasowe szacuje się na jeden dzień.Poziom 4:
·    Spełnione są wymagania poziomu 3. a druga lokalizacja ma połączenie dwukierunkowe z pierwszym centrum i możliwe jest wzajemne odtwarzanie danych. Dane są przesyłane z centrum pierwszego do drugiego w sposób ciągły.
·    Czas przejęcia funkcji centrum operacyjnego szacuje się na nie więcej niż jeden dzień.Poziom 5:
·    Spełnione są wymagania poziomu 4. a centrum zapasowe stanowi aktywny element w procesie przetwarzania danych na poziomie zatwierdzania transakcji, co daje pełną zgodność danych w obu lokalizacjach z granulacją do transakcji. W centrum zapasowym znajduje się wyposażenie częściowo lub w pełni odpowiadające wyposażeniu centrum operacyjnego oraz infrastruktura pozwalająca przekierować zadania centrum operacyjnego na centrum zapasowe.
·    Czas zastąpienia centrum operacyjnego szacuje się na pojedyncze godziny.Poziom 6:
·    Spełnione są wymagania poziomu 5. a sieciowe połączenie obu lokalizacji jest szerokopasmowe. Skompletowanie danych na terminalu zakończone klawiszem Enter daje pewność ich zapisania na urządzeniu magazynowym w centrum zapasowym. W centrum zapasowym cały czas działają te same aplikacje, co w centrum operacyjnym.
·    Czas przejęcia funkcji centrum operacyjnego jest rzędu minut.
‹ Powrót
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.