| Dysk na Dysk na Taśmę -
15977
single,single-post,postid-15977,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Dysk na Dysk na Taśmę

Dysk na Dysk na Taśmę

Disk to disk to tape  (D2D2T) backup to w chwili obecnej dojrzałe rozwiązanie, o które coraz częściej pytają klienci końcowi. Czym jest D2D2T backup, jakie problemy rozwiązuje i jakie są jego możliwe implementację przedstawiono zostało w dalszej części artykułu.

Klasyczna forma backupu  stosowna do niedawna przez większość klientów końcowych polegała na umiejętnym przenoszeniu istotnych danych bezpośrednio na nośniki taśmowe.

Backup w tej formie polega na odpytaniu przez serwer backup’u kolejnych agentów zainstalowanych na serwerach i skopiowaniu chronionych danych poprzez sieć LAN na bibliotekę taśmową link lub w mniejszych instalacjach na autoloader link. Taka koncepcja wiąże się jednak z dwoma podstawowymi ograniczeniami, które są powodem obecnej popularności koncepcji D2D2T backup. Pierwszy z nich długi czas backup’u nie zawsze odpowiadający szerokości okna backupowego, drugi to czas odzyskania danych po awarii.  Długi czas backup’u.

Obecnie coraz więcej informacji zapisywanych jest w postaci cyfrowej. Skutkiem tego jest ciągły przyrost przechowywanych danych w przedsiębiorstwach. W przypadku backupu wiąże się to z coraz dłuższym czasem przeprowadzania tej operacji a co za tym idzie z coraz większymi kosztami. Jeśli zestawić to z faktem, że od aplikacji biznesowych wymaga się coraz dłuższego czasu pracy dochodzimy do sytuacji w której klasyczna forma backupu przestaje być możliwa lub istotnie utrudnia funkcjonowanie firmy. Disk to disk to tape backup rozwiązuje obecnie ten problem poprzez istotnie zmniejszenie wymagań co do wielkości okna backupowego. Inaczej mówiąc rozwiązanie to pozwala na dokonanie całej operacji w znaczenie krótszym czasie.

Długi czas odzyskania danych po awarii. 

Skrócenie czasu wymaganego na przeprowadzenie operacji backupu to najszybciej zauważalna zaleta tego rozwiązania. Wynika to zapewne w faktu, że mówiąc o backup’ie często rozważa się jedynie proces jego wykonania zapominając o drugiej znacznie istotniejszej części – odtworzeniu. Zazwyczaj sam proces backup’u jest niezauważalny zarówno dla klientów aplikacji biznesowych jak i dla kadry zarządzającej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku procesu odtwarzania. Wtedy oczy wszystkich zwrócone są na dział IT od którego wymaga się jak najszybszego przywrócenia sprawności systemu po awarii.

W takiej sytuacji czas odzyskania danych odgrywa najważniejszą rolę. Klienci końcowi coraz częściej wymagają od swoich integratorów nie tylko dostarczenie sprawnego i wydajnego systemu backupu ale przede wszystkim gwarancji, że wybrane wdrożenie zapewni im optymalny czas odtworzenia. Część przedsiębiorstw szczególnie tych dużych posiada już systemu backup’u, które spełnia ich wymagania dotyczące szerokości okna backup’owego. Są to np. firmy, które wdrożyły system backup,u w oparciu o sieci SAN (ang. Storage Area Network) lub zastosowały w szybkie dedykowanie połączenie Ethernet. Dla tych klientów D2D2T backupu jest odpowiedzią na ich obecne wymaganie – zapewnić jak najkrótszy czas odtworzenia danych.

Czym jest zatem D2D2T backup ? Koncepcja ta polega na wprowadzeniu punktu pośredniego w klasycznej ścieżce backup’u jakim jest urządzenie oparte o dyski twarde. Do niedawna była to macierz dyskowa. Coraz większa popularność rozwiązania D2D2T spowodowała pojawienie się tak zwanych wirtualnych bibliotek taśmowych – VTL (ang. Virtual Tape Libiary) czyli urządzeń opartych także na dyskach twardych ale zgłaszających się „na zewnątrz” jako biblioteki taśmowe.

Rysunek 2 przedstawia przykład  rozwiązania D2D2T. W pierwszej fazie backupu serwer odpowiedzialny za ten proces kopiuje dane na wirtualną bibliotekę taśmową. Z punktu widzenia oprogramowania do backupu VTL prezentuje się jak klasyczna biblioteka taśmowa z określoną liczą napędów i nośników. W drugiej fazie VTL samoczynnie, bez asysty oprogramowania backup’owego kopiuje dane z swojej wirtualnej taśmy na klasyczną bibliotekę i nośnik, który będzie można wywieź np. do innej lokalizacji na wypadek katastrofy.

W obu przypadkach uzyskuje się dwie wyżej wymienione zalety rozwiązania D2D2T. Krótszy czas operacji backup’u zapewniają dyski twarde, które dzięki swojej mechanice pozwalają na znacznie szybszy zapis niż obecne napędy taśmowe. Na szybszy czas odtworzenia danych składają się z kolei dwa elementy. Po pierwsze dyski oferują szybszy czas zapisu. Po drugie ze względu na charakter ich pracy czyli dostęp do danych w trybie random, oprogramowanie do backup’u może znaleźć dane do otworzenia na VTL praktycznie natychmiast. W przypadku D2D2T nie trzeba odszukiwać odpowiedniej taśmy a następnie jej przewijać, w tej koncepcji dane odzyskiwane są natychmiast. Tak  jak zostało wspomniane elementem pośrednim może być wirtualna biblioteka taśmowa.

Wirtualna biblioteka taśmowa oferuje przez fakt, że opiera się w pełni na rozwiązaniach sprzętowych lepsze parametry wydajnościowe. W ramach jednej fizycznej biblioteki wirtualnej można także wydzielić znaczne więcej partycji, które widoczne są „na zewnątrz” jako niezależne biblioteki taśmowe. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku  złożonej infrastruktury IT w której, istnieje kilka warstw backupu z których  każda korzysta z innej fizycznej biblioteki. W takim przypadku każda partycja VTL może być dedykowania do każdej z nich. Dobra wirtualna biblioteka taśmowa powinna także sama z siebie oferować możliwość replikacji wykonanego backupu na bibliotekę taśmową co dodatkowo odciąża serwer backupu.

Nawiązując do replikacji, warto zauważyć, że wirtualna biblioteka taśmowa jest świadoma danych zawartych wewnątrz, co daje jej możliwości obróbki posiadanych danych jak np. deduplikacja, kompresja czy wyżej wspomniana replikacja. Więcej informacji na temat zalet bibliotek taśmowych znajdą Państwo na stornie …………odnośnik do VTL

Podsumowując zatem należy zauważyć, że D2D2T to obecnie realne rozwiązanie, które w warunkach polskich znajduje swoich odbiorców. Klienci końcowi coraz częściej pytają swoich integratorów o propozycję takich rozwiązań. Mierzalną wartością jaką jest w stanie dostarczyć D2D2T backup użytkownikowi systemu jest szybszy backup’u i odtworzenie danych. Jako pośredni punkt backup’u w chwili obecnej wykorzystywana są wirtualne biblioteki taśmowe – VTL. Przewiduje się, że z czasem koncepcja D2D2T backup zastąpi klasyczne rozwiązania stosowane dotychczas tym bardziej, że malejące ceny takich rozwiązań umieszcza je w zasięgu także średnich przedsiębiorstw.

S4E jako specjalizowany dystrybutor pamięci masowych posiada w swoje ofercie wszystkie elementy pozwalające na zbudowanie kompletnego rozwiązania D2D2T backup.

URZĄDZNIA TAŚMOWE

Dzięki posiadaniu umowy dystrybucyjnej z firmą Quantum, (obecnie po przejęciu firmy ADIC światowego lidera w urządzeniach taśmowych) jesteśmy stanie zaproponować państwu wydajne i sprawdzone autoloadery i biblioteki taśmowe. Szczególnie polecamy w chwili obecnie SuperLoader3 – jedyne tego typu urządzenie na rynku pozwalające w wysokości 2U zmieścić do 16 nośników taśmowych.

‹ Powrót
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.