| Informacje prawne do maila
16233
page,page-id-16233,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Informacje prawne do maila

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998, 
NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368, wysokość kapitału zakładowego: 
1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.
 
Niniejsza wiadomość e-mail może zawierać informacje poufne lub prawnie chronione. 
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy, 
a także o nieprzesyłanie jej do innych osób oraz usunięcie wszystkich jej kopii i załączników. 
Dziękujemy.
 
If You received this communication by mistake, please don’t forward it to anyone else 
(it may contain confidential or privileged information), please erase all copies of it, 
including all attachments, and please let the sender know it went to the wrong person. 
Thank You.
 
Prosimy o niedrukowanie tego maila, jeżeli nie jest to konieczne.