| Przechowywanie danych -
16005
single,single-post,postid-16005,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Przechowywanie danych

Przechowywanie danych

Ogromny rozwój informatyki spowodował, że dane przechowywane w postaci elektronicznej stanowią obecnie kluczową informację dla większości firm. Odpowiednie przechowywanie tak istotnych danych staje się wyzwaniem dla działów IT.

Mówiąc o odpowiednim przechowywaniu danych mamy na myśli przede wszystkim przechowywanie, które jest bezpieczne, efektywne i wydajne. Co więcej, z uwagi na rosnącą ilość danych coraz częściej poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam także ograniczyć całkowite koszty przechowywania.

Jeśli spojrzymy na dane pod kątem czasu ich przechowywania oraz częstotliwości ich używania jesteśmy w stanie wyodrębnić trzy istotne poziomy przechowywania danych: składowanie, kopie bezpieczeństwa, archiwizowanie.

Składowanie obejmuje sprzętową część środowiska IT, w której dane są tworzone, a następnie zapisywane lub modyfikowane. Generalnie można wyróżnić trzy podstawowe struktury przechowywania danych: systemy dołączane bezpośrednio (Direct Attached Storage – DAS), systemy dołączane do sieci (Network Attached Storage – NAS), sieci pamięci masowych (Storage Area Network – SAN). Wybór struktury zależy od wielkości i tempa rozwoju środowiska oraz rodzaju gromadzonych danych. W szczególności możemy tu mówić o zasobach produkcyjnych i plikowych.

Dane produkcyjne to te używane i modyfikowane bardzo często, jak na przykład aplikacje bazodanowe. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności nawet kilkuminutowy przestój takiej aplikacji może przynieść spore starty finansowe. W takiej sytuacji od systemów przechowywania danych wymaga się najwyższego poziomu dostępności i wydajności. Umieszczenie zasobów produkcyjnych na macierzy RAID dołączonej do serwera przekłada się na wzrost bezpieczeństwa, wydajności i dostępności. Im większa firma lub zakres jej usług tym więcej tego typu aplikacji. Chcielibyśmy wówczas, aby zarządzanie, rozbudowa czy też rekonfiguracja takiego środowiska nie stanowiły ograniczenia, ale przeciwnie – umożliwiały jego bezpieczny i dynamiczny rozwój. Dobrym krokiem jest wówczas inwestycja w wydajną, opartą na protokole Fibre Channel, wydzieloną sieć pamięci masowych (SAN), która pozwala na konsolidację zasobów, lepszą utylizację, łatwiejsze zarządzanie składowaniem danych.

Budowa wydzielonej sieci pamięci masowych nie zawsze jest konieczna, a konsolidację zasobów można uzyskać opierając się na posiadanej infrastrukturze Ethernet. Systemy NAS pozwalają na konsolidację zasobów plikowych, umożliwiają przesyłanie danych blokowych za pomocą iSCSI. Co więcej systemy te, w zależności od producenta, mogą stanowić podstawę do stworzenia sieci pamięci masowych (SAN) dzięki opcji aktywacji portów Fibre Channel. Takie zintegrowane podejście do składowania danych dostarcza wielu możliwości użytkownikom pozwalając jednocześnie na obniżenie kosztów inwestycji.
Nawet najbardziej niezawodny system składowania danych nie zwalnia od konieczności tworzenia kopii zapasowych. Rozwiązania do tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych powinny pozwalać na szybkie uruchomienie działalności w razie katastrofy czy awarii. Kopie mogą być składowane na pojemnych zasobach taśmowych, bądź umożliwiających szybki dostęp zasobach dyskowych.

Możemy zacząć od najprostszych kopii miarowych na dysk, a skończyć na najbardziej zaawansowanym oprogramowaniu do tworzenia, zarządzania kopiami bezpieczeństwa i odzyskiwania danych. Im bardziej krytyczne dane, tym bardziej potrzebny jest niezawodny i zaawansowany system.

Tworzymy kopie bezpieczeństwa tych danych produkcyjnych, których dostępność jest potrzebna non-stop. Warto jednak uświadomić sobie, że sporą część danych stanowią te używane sporadycznie. Nie oznacza to, że danych tych nie warto zabezpieczać. Ich utrata może być równie kosztowana jak utrata danych produkcyjnych. Ich odpowiednie zabezpieczenie opiera się na archiwizacji. Utworzona kopia bezpieczeństwa z upływem czasu również może stanowić archiwum. Odpowiednia archiwizacja danych czy aplikacji to taka, która pozwala na wydajne i przejrzyste przetwarzanie. Ze względu na długi czas przechowywania danych oraz zapotrzebowanie na pojemności rozwiązania do archiwizacji powinny charakteryzować się trwałością, otwartością technologii oraz przyjaznym stosunkiem ceny do pojemności. Zwykle w roli repozytorium dla zasobów archiwalnych bardzo dobrze sprawdzają się rozwiązania taśmowe.

W szczególnych środowiskach rozwiązania taśmowe nie są w stanie podołać wszystkim wymaganiom. Mówimy tu o archiwizacji danych stałej treści (fixed content), rzadko modyfikowanych,  do których jednak wymagany jest szybki dostęp online. Część z tych zasobów to dane niezwykle istotne z punktu widzenia firmy czy instytucji. Często ich składowanie w niezmienionej formie jest obligatoryjne ze względów na przykład prawnych. Długoterminowe przechowywanie tych danych na wydajnych, drogich dyskach jest nieopłacalne. Co zatem zrobić z tego typu danymi? Jest oczywistym, że dane te nie powinny być w ogóle składowane na głównych zasobach lub powinny być w odpowiednim czasie z nich przeniesione. Mamy zatem do czynienia z archiwizacją, która musi zapewniać bezpieczeństwo i autentyczność informacji, przy jednoczesnym zachowaniu stałego, szybkiego dostępu do niej. Dla tego typu środowisk dedykowane są specjalne rozwiązania dyskowe, stanowiące tak zwane aktywne archiwum i gwarantujące autentyczność zapisywanych danych. Dostęp do składowanych obiektów nie jest realizowany w tradycyjny dla zasobów dyskowych sposób, odbywa się on wyłącznie poprzez aplikację.
Elementem wieńczącym systemy składowania danych są rozwiązania do zabezpieczania całych środowisk, umożliwiające utrzymanie ciągłości działania przez 24 godziny na dobę.

Oferta S4E obejmuje całą gamę różnorodnych produktów i usług, od najprostszego do najbardziej zaawansowanego rozwiązania, pozwalających na stworzenie profesjonalnego, przemyślanego środowiska przechowywania danych.

‹ Powrót
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.