Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta, które odbyło się w dniu 16 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki w trybie § 15 ust. 5 Statutu Spółki powołała:

  • Członka Rady Nadzorczej S4E S.A. Pana Michała Skruch,
  • Członka Rady Nadzorczej S4E S.A. Pana Tomasza Pasiewicza.

 

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było spowodowane koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganych statutem i przepisami prawa minimum pięciu osób, ze względu na rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta Pana Konrada Sitnika i Pana Patryka Szafrańskiego w dniu 25 lutego 2010 r., o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2010 z dnia 5 marca 2010 r.

Pan Michał Skruch jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wysokiej klasy specjalistą, autorem publikacji w wydawnictwach specjalistycznych, wykładowcą i prelegentem na konferencjach specjalistycznych.
Od 2000 r. jest współzałożycielem i partnerem Kancelarii Prawnej Michał Skruch Spółka Komandytowa. Pełni również funkcje w Kancelarii Prawa Gospodarczego Leszek Berger, Michał Skruch Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Warszawie. Kancelaria zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawnym na rynku usług informatycznych, w tym na rzecz integratorów systemów, producentów i dostawców oprogramowania; Kancelaria jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Od 2008 roku Pan Michał Skruch jest również członkiem Rady Nadzorczej Mineral Midrange S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect)

Pan Tomasz Pasiewicz jest absolwentem Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje jako bankier inwestycyjny. Od 2007 roku jest partnerem w firmie doradztwa dla przedsiębiorstw (butiku corporate finance) Saski Partners w Warszawie. Wcześniej pracował w polskim oraz londyńskim zespole bankowości inwestycyjnej Schroders (1997-2000) oraz Citigroup (2000-2007), gdzie zajmował pozycję Dyrektora i Współzarządzającego Zespołem Bankowości Inwestycyjnej w Polsce. Pracował również w firmie doradczej Competition Development Center w Łodzi. W trakcie kilkunastu lat pracy w bankowości inwestycyjnej doradzał przy kilkudziesięciu transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz finansowaniu na rynku kapitałowym za pomocą akcji i obligacji. Brał udział w projektach prywatyzacji Banku Handlowego w Warszawie oraz Telekomunikacji Polskiej, doradzał HypoVereinsbank przy nabyciu Banku BPH S.A., Banku ING przy zwiększeniu udziału w Banku Śląskim, Telekomunikacji Polskiej S.A. przy wykupie France Telecom z PTK Centertel, Computerland przy nabyciu i połączeniu z Emax, DnB Nord przy nabyciu BISE, DSGi przy sprzedaży sieci Electro World w Europie Środkowo-Wschodniej, Rządowi Polskiemu przy kilku emisjach obligacji denominowanych w euro, dolarach amerykańskich oraz jenach o łącznej wartości ok. 10 mld euro.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”