Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za I kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

S4E S.A. Raport I kwartał 2010 roku.pdf