Zawarcie istotnej umowy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana z firmą Commvault Systems Limited, umowa dystrybucji („Value Added Distributor Agreement”).

 

Niniejsza umowa określa zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Commvault Systems Limited (dalej: „Kontrahent”), polegające na sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Rumunii, Bułgarii, Albanii, Łotwy, Litwy oraz Estonii.
W ocenie Zarządu Spółki, zawarta umowa pozwala w sposób znaczący poszerzyć portfolio produktowe Emitenta. Tym samym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – CommVault Simpana®. W ocenie Spółki oferowane produkty znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, głównie przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji publicznych.
Zdaniem Emitenta, producent CommVault Simpana® jest światowym liderem na rynku oprogramowania do ochrony i zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, w tym rozwiązań do tworzenia kopii i odzyskiwania danych, znanym polskim klientom głównie dzięki oprogramowaniu Simpana®. Kontrahent poinformował w czerwcu br. o rozpoczęciu działalności w Polsce oraz otwarciu biura regionalnego w Warszawie.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszłe zamówienia będą zależne od poszczególnych klientów Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki (m.in. dzięki zwiększeniu oferty Spółki) zarówno w 2013 roku, jak i w kolejnych latach. Ponadto zawarcie umowy z Kontrahentem zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
  • Józef Kącki – Prokurent