Zmiany w składzie Zarządu S4E S.A.

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:

 

 

  • odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Józefa Dusza,
  • powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Janusza Makowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych,
  • powołania na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych Pana Pawła Piętka.

Pan Paweł Piętka jest Absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Z branżą IT związany jest nieprzerwanie od 2001 roku. Karierę zawodową rozpoczął zdobywając doświadczenie handlowe u kilku integratorów systemowych. Współpracę z S4E S.A. rozpoczął w 2005 roku na stanowisku Key Account Manager. Od początku 2009 roku rozwijał biuro handlowe spółki w Warszawie jako Regionalny Dyrektor Handlowy. W 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora Handlowego.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych