| Bieżące raporty
16040
page,page-id-16040,page-child,parent-pageid-16038,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Bieżące raporty

Raporty archiwalne 2008

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków unijnych, nr. 24/2008 z dnia: 2008-12-31 07:39:20
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

numer    24/2008
data dodania    2008-12-31 07:39:20

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 29.12.2008r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W ramach tego działania Spółka S4E S.A. zrealizuje projekt: „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B dla przedsiębiorstwa S4E S.A. i partnerów biznesowych”. Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach tego projektu wyniesie 184 418,80 złotych. Czas trwania projektu jest przewidziany do 30 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Adam Matuszyk – Członek Zarządu ds. Handlowych
Wybrane dane finansowe za okres 01.01-30.09.2008r, nr. 23/2008 z dnia: 2008-10-29 08:31:16
Wybrane dane finansowe za okres 01.01-30.09.2008r.

numer    23/2008
data dodania    2008-10-29 08:31:16

Zarząd Spółki S4E S.A. przekazuje wybrane dane finansowe za okres 01.01-30.09.2008r.:

 • przychody za okres 01.01-30.09.2008r wynoszą 67.021 tys. zł i są wyższe o 182% od przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego;
 • EBITDA za okres 01.01-30.09.2008r wynosi 1.592 tys. zł i jest wyższa o 174% od wyniku EBITDA w analogicznym okresie roku poprzedniego;

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w trzecim kwartale 2008r Spółka wprowadziła do swojej oferty nową grupę produktów optymalizujących transfer danych w sieciach rozległych (akceleratory Stealhead firmy Riverbed) i rozpoczęła w tym obszarze pierwsze projekty sprzedażowe. Jednocześnie Spółka współdziałając ze swoimi partnerami handlowymi przeprowadziła w trakcie minionego kwartału kilkadziesiąt próbnych instalacji tych produktów u klientów końcowych generując w ten sposób potencjalne projekty na Q42008 oraz na rok 2009.

W związku z dynamicznym rozwojem, z dniem 1 września 2008r Spółka zmieniła siedzibę przenosząc się do większego, samodzielnego budynku, przy ul. Biskupińskiej 3B w Krakowie. W nowej siedzibie mieści się m.in. centrum demonstracyjne sprzedawanych przez Spółkę produktów oraz sala szkoleniowa.
W czwartym kwartale Spółka zrealizuje dostawy o znaczącej wartości m.in. do sektora publicznego oraz energetycznego. W chwili obecnej projekty te są w końcowej fazie negocjacji. Zarząd S4E S.A. będzie informował szczegółowo o tych projektach w momencie ich sfinalizowania.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek zarządu ds. Finansowych
Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu, nr. 22/2008 z dnia: 2008-10-22 16:16:44
Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

numer 22/2008
data dodania 2008-10-22 16:16:44

 

Zarząd S4E S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 października 2008 roku od Członka Zarządu Spółki – Katarzyny Mamoń, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki S4E S.A. przez Członka Zarządu Spółki – Katarzynę Mamoń.
Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu Spółki – Katarzyna Mamoń w dniu 16 października 2008 roku dokonała zakupu 4 000 akcji S4E S.A. po cenie 1,00 zł za akcję.
Nabycie akcji nastąpiło w transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji wynikającej z realizacji programu opcji managerskich, zawartej we Wrocławiu w dniu 16 października 2008 roku.
Podstawa prawna:

 

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki, nr. 21/2008 z dnia: 2008-10-22 16:15:27
Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki

numer 21/2008
data dodania 2008-10-22 16:15:27

 

 

Zarząd S4E S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 października 2008 roku od Prezesa Zarządu Spółki – Józefa Duszy, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki S4E S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki – Józefa Duszę.
Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu Spółki – Józef Dusza w dniu 16 października 2008 roku dokonał zakupu 11 735 akcji S4E S.A. po cenie 1,00 zł za akcję.

 

 

Nabycie akcji nastąpiło w transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji wynikającej z realizacji programu opcji managerskich, zawartej we Wrocławiu w dniu 16 października 2008 roku.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu, nr. 20/2008 z dnia: 2008-10-22 16:14:09
Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

numer 20/2008
data dodania 2008-10-22 16:14:09

Zarząd S4E S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 października 2008 roku od Członka Zarządu Spółki – Adama Matuszyka, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki S4E S.A. przez Członka Zarządu Spółki – Adama Matuszyka.

Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu Spółki – Adam Matuszyk w dniu 16 października 2008 roku dokonał zakupu 4 000 akcji S4E S.A. po cenie 1,00 zł za akcję.

Nabycie akcji nastąpiło w transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji wynikającej z realizacji programu opcji managerskich, zawartej we Wrocławiu w dniu 16 października 2008 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Realizacja istotnej umowy, nr. 19/2008 z dnia: 2008-10-22 07:36:56
Realizacja istotnej umowy

numer  19/2008
data dodania 2008-10-22 07:36:56

 

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 21.10.2008r. Spółka zrealizowała przez jednego ze swoich partnerów handlowych umowę na dostawę systemów pamięci masowych do klienta w sektorze telekomunikacyjnym o łącznej wartości netto powyżej 10% zeszłorocznych przychodów. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Adam Matuszyk – Członek Zarządu ds. Handlowych
Realizacja istotnej umowy, nr. 16/2008 z dnia: 2008-07-01 07:59:53
Realizacja istotnej umowy

numer    16/2008
data dodania    2008-07-01 07:59:53

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 30.06.2008r. Spółka zrealizowała przez jednego ze swoich Partnerów handlowych zamówienie na dostawę systemów pamięci masowych do klienta w sektorze finansowym o łącznej wartości netto powyżej 10% zeszłorocznych przychodów.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Realizacja istotnej umowy, nr. 15/2008 z dnia: 2008-05-21 08:08:08
Realizacja istotnej umowy

numer  15/2008
data dodania    2008-05-21 08:08:08

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 20.05.2008r. Spółka zrealizowała przez jednego ze swoich partnerów handlowych umowę na dostawę systemów pamięci masowych do klienta w sektorze publicznym o łącznej wartości netto powyżej 10% zeszłorocznych przychodów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Podpisanie umowy usługowej z firmą EMC, nr. 14/2008 z dnia: 2008-05-19 16:04:58
Podpisanie umowy usługowej z firmą EMC

numer    14/2008
data dodania    2008-05-19 16:04:58

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, że Spółka podpisała z EMC – swoim głównym dostawcą – umowę na świadczenie specjalizowanych usług i uzyskała prestiżowy status partnera ASN (Authorized Services Network). Umowa obejmuje usługi wdrożeniowe w zakresie macierzy dyskowych CLARiiON oraz oprogramowania EMCSnapView, EMCPowerPath, EMCNavisphere Manager.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej, nr. 13/2008 z dnia: 2008-05-19 16:03:26
Podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej

numer    13/2008
data dodania    2008-05-19 16:03:26

 

 

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, że Spółka podpisała z amerykańską firmą Riverbed (www.riverbed.com) – liderem w swoim segmencie rynku – umowę na dystrybucję, wdrażanie i serwis jej rozwiązań w Polsce, Czechach i na Słowacji. Firma Riverbed produkuje rozwiązania optymalizujące przesył danych w sieciach WAN. Jest to jeden z bardziej dynamicznie rosnących segmentów rynku informatycznego.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej S4E S.A., nr. 12/2008 z dnia: 2008-05-16 16:06:20
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

numer    12/2008
data dodania    2008-05-16 16:06:20

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje iż w dniu 16.05.2008 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Romana Pudełko o nabyciu w dniu 15 maja 2008 roku 1.000 sztuk akcji S4E S.A. w średniej cenie 9,78 zł/akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "S4E" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 maja 2008 r., nr. 11/2008 z dnia: 2008-05-16 16:05:03
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą \”S4E\” S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 maja 2008 r.

numer    11/2008
data dodania    2008-05-16 16:05:03

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, że dnia 15 maja 2008 r. w siedzibie spółki odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „S4E” S.A.. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Udzielenie pożyczki, nr. 10/2008 z dnia: 2008-05-06 07:54:15

Udzielenie pożyczki

 

 

numer    10/2008
data dodania    2008-05-06 07:54:15

 

 

Zarząd S4E S.A. informuje, że na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 5 maja 2008 roku udzielił krótkoterminowej pożyczki Spółce MCI Management S.A. Kwota pożyczki wynosi 2,5 mln PLN. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 3 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.: Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 15 maja 2008 r., nr. 9/2008 z dnia: 2008-05-05 07:58:49
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 15 maja 2008 r.

numer    9/2008
data dodania    2008-05-05 07:58:49

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Panią/Pana ……………………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r.  w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r.
8) Podjęcie uchwał w sprawach :
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku,
c. podziału zysku za rok obrotowy 2007,
d. udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 1 248 tys. zł (słownie: milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Józefowi Dusza – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Romanowi Pudełko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 11.10.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Grzegorzowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 16.11.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tadeuszowi Janowi Kudła – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Andrzejowi Jasienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Andrzejowi Sobol – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 11.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Pawłowi Janowi Jarosz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16.11.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A., nr. 7/2008 z dnia: 2008-04-24 16:55:42
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A.

numer    7/2008
data dodania    2008-04-24 16:55:42

Zarząd S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały zarządu z dnia 19.03.2007 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15.05.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Wadowickiej 8W, wejście 2, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności S4E Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego S4E Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r.
8) Podjęcie uchwał w sprawach :
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S4E Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku,
c. podziału zysku za rok obrotowy 2007,
d. udzielenia członkom Zarządu S4E Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej S4E Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie S4E Spółka Akcyjna z w Krakowie, ul. Wadowicka 8W, sekretariat, w dniach od 5 maja 2008 r. do 8 maja 2008 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Korekta raportu nr 5/2008 dotyczącego wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2008r, nr. 6/2008 z dnia: 2008-04-22 08:19:30
Korekta raportu nr 5/2008 dotyczącego wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2008r

numer    6/2008
data dodania    2008-04-22 08:19:30

Zarząd Spółki S4E S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2008r.:

 • przychody za I kwartał 2008r. wyniosły 17 573 tys. zł i są wyższe o 617% od przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (2 452 tys. zł);
 • wynik EBITDA za I kwartał 2008r. wyniósł 582 tys. zł. i jest wyższy o 1717% od wyniku EBITDA w analogicznym okresie roku poprzedniego (- 36 tys. zł);
 • zysk netto za I kwartał 2008r. wyniósł 328 tys. zł. i jest wyższy o 422 % od zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego (- 102 tys. zł).

Wyniki pierwszego kwartału 2008r. potwierdzają, że Spółka kontynuuje dynamiczny rozwój a wg wstępnych szacunków Zarządu opartych na analizie realizowanych aktualnie projektów sprzedażowych trend ten powinien być kontynuowany w kolejnych kwartałach. Oprócz istotnego wzrostu wolumenu sprzedaży Spółka planuje również w drugim kwartale uruchomienie dodatkowego pakietu usług oraz wprowadzenie do oferty nowej grupy produktów. Zarząd S4E S.A. będzie informował szczegółowo o tych wydarzeniach w momencie podpisania odpowiednich umów.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2008r., nr. 5/2008 z dnia: 2008-04-22 07:57:31
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2008r.

numer    5/2008
data dodania    2008-04-22 07:57:31

Zarząd Spółki S4E S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2008r.:

 • przychody za I kwartał 2008r. wyniosły 17 573 000 zł i są wyższe o 617% od przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (2 452 000 zł);
 • wynik EBITDA za I kwartał 2008r. wyniósł 582 000 zł. i jest wyższy o 422% od wyniku EBITDA w analogicznym okresie roku poprzedniego (- 36 000 zł);
 • zysk netto za I kwartał 2008r. wyniósł 328 000 zł. i jest wyższy o 1717% od zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego (- 102 000 zł).

Wyniki pierwszego kwartału 2008r. potwierdzają, że Spółka kontynuuje dynamiczny rozwój a wg wstępnych szacunków Zarządu opartych na analizie realizowanych aktualnie projektów sprzedażowych trend ten powinien być kontynuowany w kolejnych kwartałach. Oprócz istotnego wzrostu wolumenu sprzedaży Spółka planuje również w drugim kwartale uruchomienie dodatkowego pakietu usług oraz wprowadzenie do oferty nowej grupy produktów. Zarząd S4E S.A. będzie informował szczegółowo o tych wydarzeniach w momencie podpisania odpowiednich umów.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Realizacja istotnej umowy, nr. 4/2008 z dnia: 2008-04-01 17:29:32
Realizacja istotnej umowy

numer    4/2008
data dodania    2008-04-01 17:29:32

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 31.03.2008r. Spółka zrealizowała przez jednego ze swoich partnerów handlowych umowę na dostawę systemów pamięci masowych do klienta w sektorze retail o łącznej wartości netto powyżej 10% zeszłorocznych przychodów. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Zmiany w składzie Zarządu S4E S.A., nr. 3/2008 z dnia: 2008-03-19 16:43:34
Zmiany w składzie Zarządu S4E S.A.

numer    3/2008
data dodania    2008-03-19 16:43:34

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, ze w dniu 18.03.2008r. Rada Nadzorcza Emitenta poszerzyła skład Zarządu o 2 członków. Uchwałą nr 02/03/2008 powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych Panią Katarzynę Mamoń, oraz Uchwałą nr 01/03/2008 powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych Pana Adama Matuszyka. W związku z powołaniem Pani Katarzyny Mamoń do Zarządu Emitenta zgodnie z przepisami prawa z dniem 18.03.2008r. wygasa automatycznie jej prokura.

Pani Katarzyna Mamoń jest absolwentką Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie. Ponadto obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta, a także ACCA. Od roku 2004 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta S4E S.A. Wcześniej pracowała w Dziale Audytu w firmie Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.

Pan Adam Matuszyk jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziału EAiE, kierunku Telekomunikacja w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie. Od marca roku 2004 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego S4E S.A. Wcześniej pracował w grupie kapitałowej Ster-Projekt, gdzie był związany ze spółką zależną Bankowe Centrum Informatyki (BCI).
Uchwała wejdzie w życie z dniem 18.03.2008r.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej S4E S.A., nr. 2/2008 z dnia: 2008-02-28 17:26:57
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

numer    2/2008
data dodania    2008-02-28 17:26:57

Zarząd Spółki S4E S.A. informuje iż w dniu27.02.2008 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Romana Pudełko o nabyciu akcji S4E S.A w transakcjach: 26 lutego 2008 – 1.600 szt. po średniej cenie 9,41 PLN za akcję oraz 27 lutego 2008 – 1.235 szt. po średniej cenie 9,58 PLN za akcję. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Wstępne wyniki finansowe za 2007 rok, nr. 1/2008 z dnia: 2008-01-14 08:33:54
Wstępne wyniki finansowe za 2007 rok

numer    1/2008
data dodania    2008-01-14 08:33:54

Zarząd Spółki S4E S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe za rok 2007 (w złotych). Przychody za 2007 rok wyniosły ponad 47 mln zł i były wyższe o ok. 114% od przychodów zrealizowanych w 2006 roku i jednocześnie wyższe o ok. 35% od zakładanej prognozy na rok 2007. Wg wstępnych szacunków Zarządu zysk netto za 2007 rok wyniesie ok. 1,2 mln zł i będzie wyższy o ok. 150% od zysku zrealizowanego w 2006 roku i jednocześnie wyższy o ok. 23% od zakładanej prognozy na rok 2007. Odchylenie od planowanej prognozy spowodowane jest istotnym zwiększeniem wolumenu sprzedaży w czwartym kwartale 2007 roku (w tym przede wszystkim w miesiącu grudniu), który pod względem przychodów był najlepszym kwartałem w historii Spółki. Ostateczne wyniki finansowe Spółki zostaną przedstawione po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2007 rok i zbadaniu go przez niezależnego audytora.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu