Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2016 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką Invest Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że wysłał oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy spółce Graviton AD sp. z o.o. bez okresu wypowiedzenia, w związku z zawieszeniem przez Zarząd GPW prawa ww. spółki do działania w charakterze Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu