Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotu blisko związanego z panem Andrzejem Albera – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach na akcjach S4E S.A.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.