Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od Also Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

35024992_ALSO_Polska_zawiadomienie_akcje_S4E_SA