Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Romana Pudełko, pana Michała Skrucha, pana Andrzeja Albera.

Jednocześnie NWZA powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Juliusza Niemotko (członek RN), pana Pawła Ryniewicza (wiceprzewodniczący RN), pana Mateusza Iżowskiego (członek RN), panią Iwonę Jacks (członek RN), pana Krzysztofa Dzuba (przewodniczący RN). Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A.
Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO