Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2019 roku.

34632060_Raport_S4E_Q32019-0