Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport do pobrania w linku poniżej

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2019-03/0000109640_201903210000118670.pdf