Nutanix jest idealną alternatywną dla Vmware

Od pierwszego dnia firma Nutanix opierała się na podstawowej zasadzie elastyczności. Nutanix obsługuje wiele konfiguracji sprzętowych, wiele hiperwizorów wirtualizacji i wiele chmur.

Prostota i elastyczność dla Twoich klientów

Rozwiązujemy najtrudniejsze wyzwania związane z chmurą w kluczowych sektorach gospodarki

Przedsiębiorstwa rozproszone

Nutanix oferuje możliwość zarządzania infrastrukturą HCI na odległość, co jest idealne dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze.

Firmy z oddziałami w różnych lokalizacjach mogą skonsolidować swoją infrastrukturę, zarządzać nią centralnie i zapewnić jednolite środowisko IT.

e-commerce

Wzrost handlu elektronicznego oraz sezownowość wymaga skalowalnych, elastycznych i wydajnych rozwiązań IT.

Nutanix oferuje możliwość dynamicznego skalowania infrastruktury w odpowiedzi na wzrastające obciążenia oraz daje możliwość tworzenia hybrydowych środowisk z dostawcami różnych usług chmurowych.

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Nutanix oferuje elastyczną skalowalność, wysoką wydajność i prostotę zarządzania. Dzięki temu przedsiębiorstwa mimo trudności z dostępnością i rotacją pracowników są w stanie efektywnie zarządzać swoją infrastrukturą IT.

Instytucje publiczne

Instytucje publiczne często obsługują wrażliwe dane obywateli i muszą zapewnić im odpowiedni poziom ochrony.

Nutanix oferuje zaawansowane funkcje ochrony danych, takie jak replikacja, szyfrowanie i kontrola dostępu, co pomaga w spełnianiu wymogów bezpieczeństwa i przepisów dotyczących prywatności.

Dodatkowo, prosty interfejs zarządzania, który ułatwia administrację infrastrukturą IT. To jest szczególnie ważne dla instytucji publicznych, które często mają ograniczone zasoby IT. Prosta konfiguracja i centralne zarządzanie pomagają oszczędzać czas i zasoby w procesie utrzymania i obsługi infrastruktury.

Wiodące firmy wybierają Nutanix

Ponad 23 000 firm na całym świecie wybrało rozwiązania Nutanix

IDC przewiduje, że do 2026 r. pojawi się 750 milionów nowych aplikacji. Nutanix ułatwia ich wdrażanie, zarządzanie i udostępnianie. Zobacz w jakich sektorach Nutanix usprawnia operacje biznesowe i poznaj historie naszych klientów.

Poznaj klientów Nutanix

Poznajmy się

Przetestuj Nutanix we własnym tempie, pozwól nam przeprowadzić Cię przez prezentację na żywo lub pozwól nam odpowiedzieć na Twoje pytania.

Jazda testowa

Zabierz Nutanix na jazdę próbną w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Pobierz wersję demonstracyjną

Przeprowadzimy Cię przez prezentację na żywo, która będzie dostosowana do Twoich konkretnych potrzeb.

Skontaktuj się

Chętnie podejmiemy rozmowę i odpowiemy na wszelkie pytania.