Klastry Nutanix AI-Ready – gotowe by wspomóc przedsiębiorstwa we wdrażaniu sztucznej inteligencji.

GPT-in-a-Box™ – gotowe rozwiązanie AI dla organizacji chcących wdrożyć możliwości Generative Pre-trained Transformer (GPT), zachowując kontrolę nad swoimi danymi i aplikacjami.

Budowanie infrastruktury przygotowanej do sztucznej inteligencji może być obecnie skomplikowanym przedsięwzięciem, zwłaszcza gdy pojawiają się obawy dotyczące prywatności danych, suwerenności danych i zarządzania nimi. Obecne tempo przyjmowania i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji sprzyja rozwiązaniom infrastrukturalnym, które można łatwo, efektywnie i bezpiecznie skalować, jednocześnie wykorzystując zespoły i umiejętności wykorzystywane do zarządzania bardziej tradycyjnymi obciążeniami.

Nutanix GPT-in-a-Box rozwiązuje wyzwania związane z kompleksowością, skalowaniem i bezpieczeństwem, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa przy wdrażaniu sztucznej inteligencji generatywnej i aplikacji AI/ML. Nutanix GPT-in-a-Box to kompletna platforma AI-ready zdefiniowana oprogramowaniem, z usługami zaprojektowanymi do uproszczenia i przyspieszenia inicjatyw od brzegu sieci do rdzenia.

Dzięki Nutanix GPT-in-a-Box możesz:

  • Zachować zawartość AI wyłącznie dla swojej organizacji, aby spełnić wymagania dotyczące
    bezpieczeństwa, prywatności i zgodności.
  • Uprościć infrastrukturę przygotowaną do AI, aby tworzyć, dostosowywać i uruchamiać modele, w
    tym GPT i LLM, nadal korzystając z istniejących zespołów i umiejętności.
  • Zoptymalizować koszty IT, stosując model operacyjny chmurowy zdefiniowany oprogramowaniem.

Dlaczego Nutanix dla AI?

Nutanix aktywnie uczestniczy w społeczności open-source software (OSS) związaną z AI/ML i przekazuje tę wiedzę klientom, którzy chcą uruchamiać i zarządzać aplikacjami AI, zachowując kontrolę nad swoimi rozwiązaniami danych.

Główny wkłady w tej dziedzinie obejmują udział w radzie MLCommons, współzałożenie i udzielanie technicznego wsparcia w definiowaniu standardów Storage Benchmarks i Medicine Benchmarks dla machine learning, pełnienie funkcji współprzewodniczącego grup Kubeflow Training i AutoML oraz bycie jednym z dziesięciu najważniejszych współtwórców projektu Kubeflow, inkubowanego przez CNCF.

Ta wiedza branżowa zaowocowała stworzeniem Nutanix GPT-in-a-Box, które upraszcza i integruje warstwy potrzebne do budowy kompletnego rozwiązania AI.

Usługi danych klasy enterprise Nutanix są bezproblemowo rozszerzane na aplikacje AI/ML. Dla naukowców danych Nutanix GPT-in-a-Box usuwa obciążenia związane z operacjami, oferując model operacyjny chmury w środowisku lokalnym.

To rozwiązanie zwiększa efektywność kosztową dla właścicieli linii biznesowej i upraszcza dostarczanie odpornej infrastruktury.

Kompletne rozwiązanie dla generowania środowisk AI