Czym jest magazynowanie obiektowe?

Pamięć obiektowa to rodzaj technologii przechowywania danych, która różni się od tradycyjnych metod, takich jak systemy plików czy bazy danych. W przeciwieństwie do nich, magazyn obiektowy nie organizuje danych w tradycyjne struktury katalogów i plików. Zamiast tego, dane są przechowywane w postaci obiektów, które zawierają dane, metadane i unikatowy identyfikator.

Dlaczego Firmy decydują się magazyny obiektowe?

Szacuje się, że aż 80% wszystkich generowanych danych jest niestrukturyzowanych a do 2025 roku IDC szacuje, że będziemy mieli pięć razy więcej danych niż obecnie.

Firmy wszelkich rozmiarów muszą radzić sobie z ogromnymi ilościami stale rosnących danych, a ponieważ wzrost, zwłaszcza w przypadku danych niestrukturyzowanych, może być nieprzewidywalny to rozwiązanie do przechowywania musi być zdolne do szybkiego i łatwego skalowania. Dzięki przechowywaniu obiektów, firmy nie tylko lepiej radzą sobie z przechowywaniem danych, ale także są w stanie lepiej nimi zarządzać, przeszukiwać i wykorzystywać je do uzyskiwania lepszych wniosków. Dodatkowo, w porównaniu do swoich poprzedników w postaci przechowywania plików i bloków, przechowywanie obiektów nie jest ograniczone hierarchiczną organizacją.

Zamiast tego dane są zorganizowane na płaszczyźnie, co zapewnia czystszy i bardziej dostępny dostęp niż inne architektury przechowywania.

Kluczowe korzyści:

  • Skalowalność bez granic
  • Bezpieczeństwo Danych
  • Prostota zarządzania
  • Wielofunkcyjność
  • Redukcja kosztów

Nutanix Object Storage

  1. Nutanix Object Storage opiera się na nowoczesnym modelu przechowywania obiektów, co pozwala na znacznie lepszą skalowalność, elastyczność i efektywność w zarządzaniu danymi. Obiekty w kontekście przechowywania danych mogą być dowolnymi jednostkami informacji, takimi jak pliki, obrazy, filmy, dokumenty i wiele innych. Nutanix Object Storage obsługuje zarówno dane strukturalne, jak i nieustrukturalne, umożliwiając przedsiębiorstwom przechowywanie ogromnej ilości danych w sposób zorganizowany i łatwy do zarządzania.
  2. Jedną z głównych zalet Nutanix Object Storage jest jego nieograniczona skalowalność. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dodawać nowe zasoby przechowywania, w miarę jak rośnie ilość danych, bez konieczności znaczących inwestycji w nowe sprzęty i infrastrukturę. To pozwala na dostosowanie infrastruktury do bieżących potrzeb i eliminuje obawy związane z wyczerpaniem przestrzeni dyskowej.
  3. Bezpieczeństwo danych jest kluczowe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy cyberzagrożenia stają się coraz bardziej zaawansowane. Nutanix Object Storage oferuje zaawansowane mechanizmy ochrony danych, w tym zarządzanie dostępem, szyfrowanie danych w spoczynku i w ruchu, mechanizmy WORM, wersjonowanie, tworzenie kopii zapasowych, automatyczne wdrażanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa, szybkie odzyskiwanie obiektów po awarii.
  4. Prostota i elastyczność – Nutanix Object Storage jest znacznie bardziej elastyczny niż tradycyjne systemy przechowywania danych. Oferuje prosty interfejs zarządzania, który umożliwia łatwe tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie przestrzenią dyskową. To oznacza, że przedsiębiorstwa mogą dostosować swoją infrastrukturę do konkretnej aplikacji lub zastosowania, co przekłada się na większą wydajność i efektywność.
  5. Wielofunkcyjność – to nie tylko miejsce do przechowywania danych. To platforma, która pozwala na przetwarzanie, analizę i udostępnianie danych w sposób optymalny. Dzięki tej wielofunkcyjności, przedsiębiorstwa mogą wykorzystać swoje dane do lepszej analizy biznesowej, podejmowania szybszych decyzji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Podsumowanie:

Nutanix Object Storage to rewolucyjne rozwiązanie przechowywania danych, które otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości w zakresie zarządzania danymi. Dzięki swojej skalowalności, bezpieczeństwu, elastyczności i wielofunkcyjności, Nutanix Object Storage staje się kluczowym elementem infrastruktury IT, umożliwiając przedsiębiorstwom efektywne wykorzystanie swoich danych w erze cyfrowej.

Ostatecznym celem Nutanix jest uczynienie przechowywania danych bardziej efektywnym, bezpiecznym i skalowalnym, a Nutanix Object Storage jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Niezależnie od rozmiaru Twojej firmy lub rodzaju danych, z którymi masz do czynienia, Nutanix Object Storage może być kluczowym elementem Twojego sukcesu w erze danych.