| Networker Capacity a Data Protection Suite -
16679
single,single-post,postid-16679,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Networker Capacity a Data Protection Suite

Networker Capacity a Data Protection Suite

Wstęp

EMC oferuje kilka różnych typów produktów backupowych i ich modeli licencjonowania. Każdy z tych produktów ma jedną wspólną cechę, służy do zabezpieczania systemów i wykonywania kopii bezpieczeństwa. To, jakiego z nich użyć, zależy od wielu czynników i architektury środowiska produkcyjnego.

Głównym produktem backupowym jest Networker, czyli heterogeniczny, rozbudowany i gwarantujący możliwość zabezpieczenia środowiska na wiele sposobów backup na taśmę, backup na dysk na dysk D2D, backup na dysk na dysk na taśmę D2D2T, backup aplikacji. Wyróżniamy dwa modele licencjonowania: Networker Capacity i Networker tradycyjny – agentowy.

Networker Capacity to licencja pojemnościowa na dane źródłowe przeznaczone do backupu, która obejmuje:

– 1 Networker Datazone (datazone oznacza jeden serwer networkera, który backupuje określone dane),

– nielimitowaną liczbę klientów do backupu,

– nielimitowaną i nieograniczoną liczbę zasobów do zapisu backupu np. Data Domain, VTL, dyski, biblioteki taśmowe.

Natomiast Networker Capacity nie posiada licencji Networker Snapshot Manager – NSM, która pozwala na wykonywanie snpshotów na storage’u aplication consistency, który może być wykorzystywany dla szybszego wykonania backupu i zmniejszenia czasu RPO – Recovery Point Objective. Dodatkowo samo posiadanie licencji Networker Capacity i Data Domain z licencją DD Boost nie daje możliwości zastosowania backupu bezpośrednio z aplikacji np. Oracle RMAN, jest to licencja dodatkowo płatna per 1 TB wielkości aplikacji przeznaczonej do backupu bezpośrednio na DD. Ma to zastosowanie w przypadku, kiedy administrator aplikacji chce mieć pełnię kontroli nad aplikacją.

Licencja DD Boost for Apps może być stosowana do aplikacji MS SQL, MS EXCH, DB2, SAP, Oracle.

Licencja Networker Capacity nie daje możliwości bezkosztowego użycia Avamara jako deduplikatora dla backupu lokalizacji terenowych i stacji roboczych.

Avamar to dedykowany produkt posiadający własne zasoby dyskowe, na które wykonywany jest backup – dostępny jako AVE – maszyna wirtualna, Backup Appliance – dedykowany serwer backupowy.

Avamar pozwala na backup ww. środowisk bez szczególnego zwracania uwagi na opóźnienia w sieci WAN, co w przypadku backupu ma istotne znaczenie, szczególnie, gdy chcemy stosować urządzenia do przechowywania backupu tylko w lokalizacji centralnej, bez konieczności kupowania i stosowania ich w lokalizacjach terenowych.

Posiadając licencję Networker Capacity, klient, by wykonać backup w sposób efektywny, a przy tym skuteczny, musi kupić Avamara Virtual Edition do centrali lub zastosować DD w centrali lub kupić dedykowany DD do lokalizacji terenowej.

Licencja Networker Capacity to raportowanie związane z backupami wykonanymi przez Networkera. By posiadać zaawansowane raportowanie należy zastosować dedykowany produkt EMC DPA – Data Protection Advisor, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. DPA pozwala na monitorowanie aplikacji np. Oracle, switchy SAN, SourceONe, Avamara i Networkera.

 

Data Protection Suite to licencja pojemnościowa (capacity) na dane źródłowe przeznaczone do backupu, to optymalny kosztowo i technicznie sposób zabezpieczania i odtwarzania danych.

Data Protection Suite pozwala na backup danych dowolnym narzędziem:

Data Center

NetWorker

Avamar

Bezpośredni backup z aplikacji/baz danych bez użycia oprogramowania backupowego (DDBOOST for Applications)

Laptopy

Mozy

Syncplicity

W przypadku backupu Data Center, możemy te same zasoby backupować jednocześnie kilkoma narzędziami.

Niezależnie Data Protection Suite zawiera rozwiązania Data Protection Advisor – najbardziej zaawansowane narzędzie do monitorowania, raportowania, rozliczania i analizy błędów w środowiskach backupowych.

 

Data Protection Suite pozwala na:

– Użycie najbardziej dogodnego narzędzia do zabezpieczania i odtwarzania środowisk produkcyjnych (NetWorker, Avamar, backup bezpośredni z baz danych bez oprogramowania backupowego, backup laptopów).

– Bezkosztowe użycie zaawansowanych narzędzi do automatycznego monitorowania, raportowania rozliczania i wykrywania potencjalnych problemów w środowisku backupowym. Dodatkowe duże korzyści finansowe (upusty) w przypadku rozszerzenia o opcje archiwizacji danych.

– W przyszłości planowane jest bezkosztowe dołączenie funkcjonalności indeksowania i przeszukiwania zasobów backupowych.

 

Cechy licencji Data Protection Suite

 

Licencja Data Protection Suite zawiera wszelkie funkcjonalności wyżej wymienionych rozwiązań.

 

– Mamy prawo korzystać ze wszelkich możliwości rozwiązań (deduplikacja, backup blokowy, snapshoty).

– Pozwala na backup dowolnej liczby maszyn fizycznych i wirtualnych.

– Pozwala na użycie dowolnej sieci do backupu/odtwarzania (LAN/SAN/WAN).

– Jest prosta do wyliczenia i prognozowania – ilość zabezpieczanych danych.

– Jest prosta w użyciu. Otrzymujemy dowolną liczbę enablerów NetWorker/Avamar odblokowujących wszystkie funkcjonalności serwera backupowego.

– Pozwala na używanie kilku lub kilkunastu serwerów networkera zarządzanych z pojedynczej konsoli – kilka Data Zone.

– Pozwala na używanie Avamar Virtual Edition bez konieczności kupowania osobnej licencji.

– Pozwala na generowanie zaawansowanych raportów dla całego środowiska backup + przełączniki SAN, aplikacje np. Oracle.

 

Dlaczego Data Protection Suite?

Klienci, którzy zmienili sposób licencjonowania z tradycyjnego na Data Protection Suite zwracają uwagę na następujące korzyści:

– Niższe koszty systemu backupowego.

– Zakup dodatkowych modułów oddzielnie byłby dużo bardziej kosztowny.

– Swobodę w wyborze metody backupu.

– NetWorker/Avamar/BOOST/Mozy.

– Możliwość monitorowania, raportowania i rozliczania środowiska backupowego przy pomocy Data Protection Advisor.

– Prostota implementacji.

– Klienci otrzymują na żądanie dowolną liczbę licencji na serwer NetWorker/Avamar bez ograniczeń funkcjonalnych.

– Prostota prognozowania przyszłych wydatków.

– Koszt systemu backupowego jest proporcjonalny do wykorzystanych zasobów dyskowych.

– Niższe koszty archiwizacji.

– Archiwizacja poczty/plików jest dostępna jako rozszerzenie Data Protection Suite w atrakcyjnych warunkach finansowych.

 

Najważniejszym czynnikiem wskazującym na przewagę licencji DPS – Data Protection Suite nad licencją Networker Capacity to:

– Zwiększona elastyczność w wyborze metody backupu dzięki możliwości zastosowania Networker Snapshot Manager.

– Możliwość zastosowania bez dodatkowych kosztów licencyjnych dla backupu stacji roboczych i biur terenowych bezpośrednio z Networkera, dzięki instalacji i konfiguracji z Avamar Virtual Edition.

– Możliwość wykorzystania Data Protection Suite.

– Możliwość wykorzystania backupu z aplikacji Oracle, SQL. DB2, SAP, bezpośrednio na Data Domain, dzięki aktywnej licencji DD Boost for Applications.

– Rozbudowa istniejącego środowiska o archiwizację SourceOne z wykorzystaniem globalnej deduplikacji na Data Domain poprzez rozszerzenie o licencję per TB danych do archiwizacji, bez konieczności indywidualnej analizy środowiska.

 

Autor.

Łukasz Olszak / S4E

EMC Solution Architect

2015

‹ Powrót
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.