Unikalny partner w zakresie dostarczania rozwiązań zorientowanych na dane

Zaufany i doświadczony Dostawca

Hitachi Vantara dostarcza rozwiązania zarówno dla największych, średnich i małych przedsiębiorstw. Są to rozwiązania z zakresu zarządzania, infrastruktury, systemów obiektowych, analityki oraz Internetu Rzeczy (IoT). Firmie Hitachi Vantara zaufało ponad 85% firm z listy FORTUNE Global 100 oraz w sumie ponad 10 tysięcy przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie.

Głębokie zrozumienie procesów biznesowych

Hitachi jest liderem w zakresie rozwiązań OT (Operational Technology). Współpracuje od ponad 100 lat z organizacjami działającymi w różnych branżach (finanse, przemysł, energia, organizacje rządowe, transport, telekomunikacja i wiele innych). Równolegle, od ponad 50 lat Hitachi jest również liderem w zakresie rozwiązań IT (Information Technology), dostarczając swoim klientom aplikacje, rozwiązania analityki, systemy obiektowe, rozwiązania chmurowe oraz infrastrukturę.

Dzięki połączeniu szerokiej wiedzy i bogatego doświadczenia z tych dwóch obszarów (OT oraz IT) Hitachi jest dla swoich klientów wartościowym i unikalnym partnerem w zakresie dostarczania rozwiązań zorientowanych na dane.

Zorientowanie na zysk klienta

Hitachi Vantara pomaga klientom na drodze transformacji cyfrowej i modernizacji tradycyjnego centrum przetwarzania danych – takiego, które jest skoncentrowane na obniżaniu kosztów, minimalizacji budżetów
i zwiększaniu wskaźnika rentowności aktywów – w kierunku centrum przetwarzania, pełnego nowoczesnych inwestycji, których celem jest zwiększanie przychodów przedsiębiorstwa i monetyzacja danych, będących
w jego posiadaniu.

Hitachi Vantara. Skupienie na 4 kluczowych obszarach cyfrowej transformacji

Przechowywanie i zabezpieczanie danych

W tym zakresie Hitachi może pochwalić się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na rynku macierzy blokowych oraz plikowych. Urządzeń pozwalających na ogromną skalowalność zarówno w centrum przetwarzania, jak i w chmurze publicznej.

Macierzy, które pozwalają nie tylko na dostarczenie i stabilne zagwarantowanie wymaganych przez aplikację poziomów usług (SLA), ale również na zabezpieczanie danych pochodzących z tych aplikacji. Integracja z bogatym ekosystem środowisk, zarządzanie za pomocą nowoczesnych interfejsów (np. REST API) oraz wiele unikalnych cech i funkcjonalności, których celem jest konsolidacja, uproszczenie obsługi i obniżenie kosztów utrzymania.

Wzbogacanie danych

W tym obszarze Hitachi poleca swoje rozwiązania obiektowe, które już od wielu lat są pozycjonowane wśród liderów przez takie organizacje jak Gartner i IDC. Dzięki możliwościom przechowywania, indeksowania i wyszukiwania metadanych, pozwalają one dostarczyć dodatkowych informacji na temat danych, opisać te dane i je sklasyfikować. Metadane, to klucz i podstawa do korelowania ze sobą informacji pochodzących z różnych źródeł, a przez to również przeprowadzania głębszych i bardziej precyzyjnych analiz.

Aktywacja danych

Tutaj Hitachi rekomenduje swoje rozwiązania do integracji danych zarówno tych tradycyjnych – strukturalnych, jak i niestrukturalnych. Bardzo bogaty zakres źródeł danych, z którymi można zintegrować platformę Pentaho pozwala na przygotowanie oraz analizę danych, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Dzięki temu dane przestają być tylko przechowywane. Możliwa jest ich aktywacja i wykorzystanie do analiz, które dostarczą nowych perspektyw i nowej wiedzy.

Monetyzacja danych

Ta sama platforma Pentaho, wykorzystywana do integracji i przygotowania danych pozwala również na ich analizę. Etap integracji, przygotowania, transformacji i analizy danych może być realizowany nie tylko w tej samej platformie, ale również w ramach jednego strumienia przetwarzania. Inżynierowie danych, danolodzy, analitycy danych oraz analitycy biznesowi, korzystają z tej samej platformy Pentaho. A dodatkowo mają możliwość integracji silnika analitycznego wewnątrz aplikacji użytkownika końcowego (np. analityka biznesowego).

Analizy uruchamiane w jednej platformie zarówno dla danych pochodzących ze źródeł strukturalnych, jak i niestrukturalnych dostarczają szerszej perspektywy. A integracja z mechanizmami uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji pozwalają na szukanie nowych źródeł przychodów i optymalizację tych istniejących.

Pobierz przewodnik po rozwiązaniach Hitachi Vanatara

Rozwiązania obiektowe HCPA

Rozwiązania obiektowe HCI

Hitachi Virtual Storage Platform FG

Hitachi NAS

Rozwiązania obiektowe HCP

Rozwiązania obiektowe

Zapraszam do kontaktu

Nowości