Unikalny partner w zakresie dostarczania rozwiązań zorientowanych na dane

Zaufany i doświadczony Dostawca

Hitachi Vantara dostarcza rozwiązania zarówno dla największych, średnich i małych przedsiębiorstw. Są to rozwiązania z zakresu zarządzania, infrastruktury, systemów obiektowych, analityki oraz Internetu Rzeczy (IoT). Firmie Hitachi Vantara zaufało ponad 85% firm z listy FORTUNE Global 100 oraz w sumie ponad 10 tysięcy przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie.

Głębokie zrozumienie procesów biznesowych

Hitachi jest liderem w zakresie rozwiązań OT (Operational Technology). Współpracuje od ponad 100 lat z organizacjami działającymi w różnych branżach (finanse, przemysł, energia, organizacje rządowe, transport, telekomunikacja i wiele innych). Równolegle, od ponad 50 lat Hitachi jest również liderem w zakresie rozwiązań IT (Information Technology), dostarczając swoim klientom aplikacje, rozwiązania analityki, systemy obiektowe, rozwiązania chmurowe oraz infrastrukturę.

Dzięki połączeniu szerokiej wiedzy i bogatego doświadczenia z tych dwóch obszarów (OT oraz IT) Hitachi jest dla swoich klientów wartościowym i unikalnym partnerem w zakresie dostarczania rozwiązań zorientowanych na dane.

Zorientowanie na zysk klienta

Hitachi Vantara pomaga klientom na drodze transformacji cyfrowej i modernizacji tradycyjnego centrum przetwarzania danych – takiego, które jest skoncentrowane na obniżaniu kosztów, minimalizacji budżetów
i zwiększaniu wskaźnika rentowności aktywów – w kierunku centrum przetwarzania, pełnego nowoczesnych inwestycji, których celem jest zwiększanie przychodów przedsiębiorstwa i monetyzacja danych, będących
w jego posiadaniu.

Hitachi Vantara. Skupienie na 4 kluczowych obszarach cyfrowej transformacji

Przechowywanie i zabezpieczanie danych

W tym zakresie Hitachi może pochwalić się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na rynku macierzy blokowych oraz plikowych. Urządzeń pozwalających na ogromną skalowalność zarówno w centrum przetwarzania, jak i w chmurze publicznej.

Macierzy, które pozwalają nie tylko na dostarczenie i stabilne zagwarantowanie wymaganych przez aplikację poziomów usług (SLA), ale również na zabezpieczanie danych pochodzących z tych aplikacji. Integracja z bogatym ekosystem środowisk, zarządzanie za pomocą nowoczesnych interfejsów (np. REST API) oraz wiele unikalnych cech i funkcjonalności, których celem jest konsolidacja, uproszczenie obsługi i obniżenie kosztów utrzymania.

Wzbogacanie danych

W tym obszarze Hitachi poleca swoje rozwiązania obiektowe, które już od wielu lat są pozycjonowane wśród liderów przez takie organizacje jak Gartner i IDC. Dzięki możliwościom przechowywania, indeksowania i wyszukiwania metadanych, pozwalają one dostarczyć dodatkowych informacji na temat danych, opisać te dane i je sklasyfikować. Metadane, to klucz i podstawa do korelowania ze sobą informacji pochodzących z różnych źródeł, a przez to również przeprowadzania głębszych i bardziej precyzyjnych analiz.

Aktywacja danych

Tutaj Hitachi rekomenduje swoje rozwiązania do integracji danych zarówno tych tradycyjnych – strukturalnych, jak i niestrukturalnych. Bardzo bogaty zakres źródeł danych, z którymi można zintegrować platformę Pentaho pozwala na przygotowanie oraz analizę danych, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Dzięki temu dane przestają być tylko przechowywane. Możliwa jest ich aktywacja i wykorzystanie do analiz, które dostarczą nowych perspektyw i nowej wiedzy.

Monetyzacja danych

Ta sama platforma Pentaho, wykorzystywana do integracji i przygotowania danych pozwala również na ich analizę. Etap integracji, przygotowania, transformacji i analizy danych może być realizowany nie tylko w tej samej platformie, ale również w ramach jednego strumienia przetwarzania. Inżynierowie danych, danolodzy, analitycy danych oraz analitycy biznesowi, korzystają z tej samej platformy Pentaho. A dodatkowo mają możliwość integracji silnika analitycznego wewnątrz aplikacji użytkownika końcowego (np. analityka biznesowego).

Analizy uruchamiane w jednej platformie zarówno dla danych pochodzących ze źródeł strukturalnych, jak i niestrukturalnych dostarczają szerszej perspektywy. A integracja z mechanizmami uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji pozwalają na szukanie nowych źródeł przychodów i optymalizację tych istniejących.

Pobierz przewodnik po rozwiązaniach Hitachi Vanatara

Rozwiązania obiektowe HCPA

Rozwiązania obiektowe HCI

Hitachi Virtual Storage Platform FG

Hitachi NAS

Rozwiązania obiektowe HCP

Rozwiązania obiektowe

Zapraszam do kontaktu