Ochrona danych to bardzo poważna sprawa, ponieważ dane wpływają na sukces i rozwój przedsiębiorstw. Gdy stają się niedostępne, jest to boleśnie odczuwalne zarówno przez menedżerów, jak i przez całą firmy. Dla zapewnienia dużej dostępności danych niezbędne jest podejmowanie właściwych decyzji przy wyborze optymalnego oprogramowania i technologii do ich ochrony. Z biegiem czasu okazuje się często, że używane dotychczas produkty do zabezpieczenia danych stały się przestarzałe i nadszedł czas na nowe, elastyczniejsze rozwiązanie.

Wiele przedsiębiorstw różnej wielkości, działających w różnych lokalizacjach, przeprowadziło analizy w tym właśnie zakresie i zdecydowało się na zastąpienie rozwiązania Veritas NetBackup™ lub Veritas Backup Exec™ technologią Commvault. W prezentowanym przewodniku zebraliśmy doświadczenia zdobyte w trakcie takich projektów, aby przedstawić czytelnikom wnioski i najlepsze procedury, które pomogą im wdrożyć narzędzia firmy Commvault sprawnie i bezproblemowo.


Wypełnij formularz i oszczędź 25%!

Wyzwania związane z rozwiązaniami Veritas NetBackup i Backup Exec

Działy IT stoją przed bardzo realnymi wyzwaniami. 66% dyrektorów ds. informatycznych jest zdania, że ich środowiska są obecnie bardziej złożone niż dwa lata temu1. W zakresie backupu nie powinno tak jednak być. Ochrona danych powinna być prosta i łatwa.

Jeśli rozwiązanie Veritas używane obecnie do tworzenia kopii zapasowych powstrzymuje rozwój firmy oraz zwiększa koszty i złożoność, nadszedł czas na wprowadzenie czegoś lepszego. Oto pięć najczęstszych problemów towarzyszących rozwiązaniu Veritas NetBackup.

Brak najnowszych aktualizacji systemu Veritas NetBackup. Wiele firm nie wdrożyło dwóch, trzech, a nawet większej liczby dostępnych aktualizacji. Zaplanowanie, testy i instalacja najnowszych wersji technologii NetBackup w środowisku produkcyjnym to zadania trudne i czasochłonne. Personel firmy musi też przeanalizować  nową wersję i sprawdzić, czy jest ona kompatybilna z istniejącą infrastrukturą i komponentami, takimi jak system operacyjny, serwery, pamięć masowa i sieci. Ewentualne problemy wywołują kaskadę aktualizacji w całym środowisku. Co więcej, pracownicy muszą zapoznać się z dokumentacją wersji i upewnić się, czy aktualizacja zawiera potrzebne firmie funkcje i nie zakłóci istniejących reguł lub skryptów tworzenia kopii zapasowych. Dbanie o aktualność posiadanej wersji rozwiązania NetBackup jest więc trudne i czasochłonne.

Brak swobody. Brak innowacji w produktach i swobody wyboru ogranicza możliwości przedsiębiorstwa. Nowe funkcje są dodawane do oprogramowania Veritas do tworzenia kopii zapasowych z opóźnieniem. Gdy zostaną już wprowadzone, zapewniają wprawdzie przydatną funkcjonalność, lecz generują też koszty i złożoność. Przykładowo, obsługa chmury powinna być integralną częścią oprogramowania do ochrony danych, ale oprogramowanie NetBackup potrzebuje do przesyłania danych do chmury specjalnego dodatkowego komponentu CloudCatalyst, co utrudnia zarządzanie. Kolejnym czynnikiem ograniczającym swobodę w przypadku technologii NetBackup jest kwestia wyboru. System NetBackup jest dostępny tylko jako rozwiązanie skalowalne pionowo (scale-up), przy czym faworyzowane są produkowane tylko przez Veritasurządzenia NetBackup appliance. Jeśli klient chce korzystać na przykład z deduplikacji (co jest przecież obecnie powszechne), w przypadku określonych ilości danych (już przy 64 TB) i pewnych systemów operacyjnego wymaganym do użycia jest NetBackup Appliance3 , aby zapewnić odpowiednio dużą przestrzeń na dane po deduplikacji.  I choć system NetBackup często spełniał wszystkie wymagania klienta przy zakupie, nie dotrzymuje kroku innowacjom technologicznym, co stanowi ryzyko zarówno dla firmy, jak i jej pracowników.

Mity związane z migracją

MIT Migracje danych są złożone i czasochłonne.

PRAWDA Commvault udostępnia oprogramowanie i zasoby, które identyfikują i przenoszą dane kopii zapasowych. Dzięki wbudowanym funkcjom automatycznym pozwalają klientowi zaoszczędzić cenny czas, eliminują błędy i gwarantują realizację w terminie.

MIT Migracje wymagają specjalistycznych umiejętności i szkoleń.

PRAWDA Oferujemy 5 prostych kroków i rozwiązanie Commvault Complete™ Backup & Recovery, które upraszcza migrację, zarządzanie i obsługę. W razie potrzeby dostępne są usługi specjalistyczne i zdalne usługi monitorowania.

MIT Przy migracji trzeba przenieść wszystkie dane firmy.

PRAWDA Wystarczy przenieść kopie miesięczne i roczne — dzienne i tygodniowe kopie zapasowe mogą zostać tam, gdzie są. Z biegiem czasu same utracą po prostu ważność. Lekcja z życia wzięta: przed przeprowadzką warto pozbyć się niepotrzebnych rzeczy.

Dział IT  jest w pułapce.

Dział IT  jest w pułapce. I to wcale nie w ramach zabawy w escape roomie. Zarządzanie nieaktualnym rozwiązaniem do ochrony danych jest czasochłonne, a liczne niejednorodne komponenty wiążą się z dodatkową złożonością. To, co na początku było pojedynczym rozwiązaniem Veritas, z biegiem czasu zostało obudowane kolejnymi produktami tej marki, w tym produktami punktowymi lub dodatkowymi narzędziami do tworzenia kopii zapasowych, wprowadzonymi z uwagi na konkretne funkcje, aplikacje lub lokalizacje. Firmowe środowisko może składać się z systemu Veritas NetBackup, osobnych urządzeń do deduplikacji, dodatkowej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych lub rozwiązania Backup Exec w zdalnych biurach i jeszcze kilku dodatkowych produktów Veritas zaspokajających potrzeby firmy w zakresie ochrony danych.

Niezintegrowane produkty do ochrony danych to zarazem dwa podstawowe problemy:

1.Zróżnicowane produkty wymagają osobnych narzędzi do zarządzania.
2. Niezintegrowane produkty nie zapewniają przejrzystego, całościowego wglądu w dane przedsiębiorstwa. Firma nie jest w stanie zarządzać swoimi danymi w całym środowisku ani ich przenosić i chronić lub musi w tym celu poświęcić znaczne zasoby personalne i dużo czasu.

Rozwiązanie (NetBackup) nie zarządza całościowo lokalnymi i chmurowymi danymi w ramach pojedynczej polityki, nie może więc także formułować zaleceń dotyczących rozmieszczenia danych ani określać, czy reguły ochrony są wydajne i skuteczne.4

Duża liczba produktów Veritas i narzędzi innych firm używanych do ochrony danych zwiększa koszty środowiskowe, takie jak koszty powierzchni, zasilania i chłodzenia, infrastruktury sieciowej i okablowania centrum przetwarzania danych. Nadszedł więc czas na konsolidację używanych w firmie produktów do ochrony danych w celu usprawnienia operacji i zmaksymalizowania stopnia wykorzystania infrastruktury.

Nie wiadomo, jak wprowadzić zmiany, choć nie ma wątpliwości, że są konieczne. Wiele firm zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzenia nowego rozwiązania do ochrony danych, ale nie ma przekonania do zmian. Choć pozostanie przy dobrze znanych produktach może być wygodne, trzeba zastanowić się, czy zapewnią one odpowiednie poziomy usług i usprawnią działalność — w określonych ramach budżetowych. Czy używane obecnie rozwiązanie przygotowuje przedsiębiorstwo na sukces w przyszłości? Jeśli nie, nadszedł czas na zmiany. Wycofanie starszych produktów Veritas z eksploatacji może przytłaczać ze względu na ilość danych i liczbę aplikacji. Nie jest to jednak sytuacja, z którą nie można sobie w prosty sposób poradzić. Commvault ma doświadczenie, automatyczne narzędzia i zasoby, które pomagają klientom w przejściu procesu migracji.

Przygotowanie jest kluczem do sukcesu

Brak planu to planowanie porażki. Gdy mówimy o migracji danych i procesów obsługi kopii zapasowych do nowego, udoskonalonego systemu, jest to bez wątpienia prawda. Ilość danych do przeniesienia jest zwykle duża, lecz dzięki zaplanowaniu migracji i przedstawieniu planu wszystkim uczestnikom projektu można zadbać o jego efektywność i powodzenie.

W migracji do systemu Commvault zachowywane są terminy retencji/wygaśnięcia backupów, oryginalne dane klienta, daty utworzenia i modyfikacji oraz inne newralgiczne metadane z rozwiązania Veritas, które są niezbędne do odtwarzania lub zapewnienia zgodności z regulacjami. Jeśli klient stosuje taśmy, lecz musi przenieść dane tylko z ich części, może selektywnie wskazać potrzebne zbiory danych. Co ważne, klient może także przenieść dane bezpośrednio do dowolnego spośród ponad 40 chmurowych rozwiązań pamięci masowej obsługiwanych przez firmę Commvault. Bez dodatkowych gateway-ów, bez dodatkowego sprzętu. Wystarczy przenieść dane (poddane deduplikacji i szyfrowaniu) prosto do wybranych chmur. Warto zaznaczyć, że wszystko to odbywa się automatycznie. Oferowane przez firmę Commvault interfejsy API i platforma orkiestracji realizują zadania migracji za klienta.

1 Pierwszy krok może wydawać się oczywisty. Należy wskazać, zidentyfikować i potwierdzić dane, które trzeba przenieść do środowiska Commvault, i określić ich rolę w strategii ochrony danych przedsiębiorstwa. Dobrym pomysłem jest stworzenie spisu danych, które są ważne dla firmy, a potem przygotowanie ich do migracji.

2. Nie wszystkie dane wymagają przeniesienia. Znacznej części zbioru danych nie warto zapewne przenosić ze względu na daty wygaśnięcia kopii zapasowych. Zalecamy przeniesienie wszystkich kopii miesięcznych i rocznych. Kopie zapasowe sporządzane codziennie tracą często ważność po 90 dniach, a ponieważ nowe będą tworzone już w systemie Commvault, wcześniejszym dziennym kopiom ze środowiska Veritas™ można po prostu pozwolić wygasnąć w ramach planu migracji.

3. Należy zorganizować spotkania poprzedzające planowanie z udziałem pracowników firmy Commvault i firmowych informatyków, aby na podstawie wcześniejszych analiz przejrzeć zakres prac. Każde środowisko jest wyjątkowe, a rozwiązanie Veritas było zwykle do niego dostosowywane. Na tym etapie można więc określić niezbędne modyfikacje umożliwiające dopasowanie narzędzia do migracji danych do potrzeb klienta. To właśnie tu można także przypisać priorytety do poszczególnych typów danych i metod używanych do ich przeniesienia. Warto omówić migrację plików tekstowych i obsługę innych typów danych. Należy też określić, co się stanie z bazami danych i maszynami wirtualnymi, oraz przygotować ich lokalizacje docelowe. W procesie tym często widoczne stają się ustawienia lub konfiguracje, których istnienia klient mógł nie być świadomy. Commvault współpracuje z klientem, aby określić dostosowane do niego indywidualne ustawienia i konfiguracje oraz odpowiednio dostosować przepływy pracy automatyzujące proces.

4. Zachowanie należytej staranności. To kluczowe, ponieważ w firmach nie zawsze można wskazać pojedynczą osobę, która znałaby regulacje dotyczące zgodności lub przechowywania wszystkich typów danych. W zależności od typu danych, środowiska firmy i przepisów branżowych proces przenoszenia kopii zapasowych do nowej lokalizacji wymaga poinformowania wszystkich stron i uzyskania od nich autoryzacji. W wielu przypadkach dla firmy nie ma znaczenia, gdzie znajdują się kopie zapasowe lub jakie oprogramowanie jest używane do ich obsługi. Przedsiębiorstwo musi po prostu być w stanie błyskawicznie odzyskać wszystko, czego potrzebuje. Uzyskanie zatwierdzenia od kluczowych uczestników pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na późniejszych etapach procesu.

5. Co ma się stać ze starszymi kopiami zapasowymi na taśmach? Gdy proces dotyczy również taśm (a zwykle tak jest), trzeba uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na wyszukanie i zamontowanie taśm oraz przeniesienie danych do nowej lokalizacji. Wielu klientów firmy Commvault wykorzystuje migrację jako okazję do rezygnacji z taśm na rzecz dysków lub chmury. Inni wolą zachować kopie zapasowe na taśmach w ramach swojej strategii ochrony danych jako kopie odizolowane od reszty systemu lub przechowywane długoterminowo. Stosowanie strategii tworzenia kopii zapasowych na taśmach w środowisku Commvault wymaga wykonania ponownego zapisu danych na taśmy, więc trzeba to uwzględnić przy planowaniu.

6. Czy w strategię tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych trzeba włączyć odtwarzanie jako usługę? Gdy niezbędne jest przechowywanie kopii danych na taśmach lub spełnienie wymogów w obszarze przechowywania długoterminowego, wielu klientów stwierdza, że subskrypcja zewnętrznej usługi zapewniającej im dostęp do takich rozwiązań jest znacznie bardziej ekonomiczna niż utrzymywanie starszego środowiska Veritas tylko w tym celu. Odtwarzanie-jako-usługa jest oferowane przez dostawców zewnętrznych. Commvault pomaga klientom w znalezieniu właściwego rozwiązania dostosowanego do ich potrzeb.

7. Czas. Nie zapominajmy, że w ramach migracji nie da się pokonać praw fizyki. Dlatego należy uwzględnić takie czynniki jak opóźnienia w komunikacji między lokalizacjami, zwłaszcza jeśli chodzi o konsolidację kopii zapasowych lub przeniesienie ich bliżej brzegu sieci. Na całkowity czas potrzebny na migrację wpływają oczywiście ilość i typ danych oraz możliwości źródłowego systemu Veritas.

8. Optymalizacja procesów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych jest często elementem modernizacji infrastruktury. Nowe kopie zapasowe mogą być tworzone na nowych serwerach lokalnych, pamięciach masowych lub w nowych lokalizacjach w chmurze. Niezależnie od sytuacji rozwiązanie Commvault jest w stanie pracować z każdym wybranym przez klienta środowiskiem docelowym. Umożliwia też bezproblemową zmianę lokalizacji, jeśli ze względów biznesowych lub finansowych okaże się to konieczne w przyszłości.

Pora na migrację.

Firma jest odpowiednio przygotowana. Plan został przedstawiony wszystkim uczestnikom. Migrację do systemu Commvault można streścić w następujących prostych krokach. 

1. Stworzenie tymczasowej lokalizacji z przydzieloną przestrzenią dyskową. To lokalizacja przejściowa, w której zostaną odtworzone dane z rozwiązania Veritas NetBackup™ lub Veritas Backup Exec™. Commvault utworzy następnie kopię zapasową danych z tej lokalizacji w nowej, docelowej pamięci masowej.

2. Instalacja oprogramowania Commvault do migracji na serwerze tymczasowym.

3. Implementacja przepływów pracy (workflows) na podstawie zgromadzonych informacji na temat danych, które mają zostać przeniesione z rozwiązania Veritas.

4. Przeprowadzenie testów w celu sprawdzenia, czy przepływy pracy działają zgodnie z oczekiwaniami.

5. Migracja danych z rozwiązania Veritas NetBackup lub Backup Exec do lokalizacji docelowych w systemie Commvault.

  

Rysunek 1. Przenoszenie danych kopii zapasowych z rozwiązania Veritas do systemu Commvault

Po zakończeniu migracji można wyświetlić dane i raporty oraz sprawdzić prawidłowość odtworzonych danych. Gdy przeniesione zostaną wszystkie wcześniejsze kopie zapasowe, a wszelkie pozostałe kopie dzienne wygasną, można usunąć oprogramowanie NetBackup, oczyścić powiązane z nim systemy pamięci masowej i wykorzystać je w innym celu lub wycofać z użytku.

Ochrona danych za pomocą rozwiązań Commvault® — dobra decyzja, bez żalu po fakcie

Ochrona danych w systemie Commvault® pozwala firmom nie tylko zaspokoić ich bieżące potrzeby, lecz także rozwijać się w przyszłości. Środowisko ochrony danych oparte na technologii Commvault musi być elastyczne, aby spełniać wymagania klienta i umożliwiać mu wprowadzanie nowych technologii. Jednocześnie musi być także ekonomiczne oraz łatwe do zarządzania i obsługi. Migracja do systemu Commvault to dobra decyzja z wielu przyczyn.

Skalowalne upgrade’y w celu zaspokojenia rosnących potrzeb. Commvault ułatwia rozwijanie i powiększanie środowiska. Dzięki możliwości skalowania infrastruktury w poziomie (scale –out ) można w przewidywalny sposób zwiększać wydajność, pojemność i koszty — na własnych warunkach. Udostępniane co kwartał pakiety serwisowe zapewniają klientom najnowsze funkcje i rozszerzenia oraz potrzebne im nowe funkcjonalności. Analitycy z firmy Gartner zaliczyli firmę Commvault do liderów w raporcie „Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions”2:

Firma Commvault po raz kolejny została uznana za lidera, a pod względem kompletności wizji i zdolności do jej realizacji zdobyła wśród liderów najwyższą ocenę. To już ósmy rok z rzędu, w którym przedsiębiorstwo to zostało zaliczone przez firmę Gartner do grona liderów2.

Dzięki ciągłemu cyklowi udostępniania wersji przez firmę Commvault można bez trudu utrzymać aktualność środowiska i w pełni wykorzystać jego możliwości.

Rozwój środowiska bez zwiększania kosztów. Czasem wydaje się, że wymagania technologiczne i biznesowe zmieniają się z dnia na dzień. Dlatego firmy potrzebują rozwiązania do ochrony danych, którego elastyczność pozwoli im sprostać ich potrzebom i zapewnić zróżnicowane poziomy usług w środowisku. Jedno uniwersalne rozwiązanie do ochrony danych nie zda już egzaminu w każdej firmie. Dzięki ofercie Commvault klient ma swobodę wyboru. Wybiera infrastrukturę — skalowalną poziomo lub pionowo, opartą na oprogramowaniu lub urządzeniu. Określa lokalizację pamięci masowej — w środowisku lokalnym lub w chmurze. Decyduje o typie wdrożenia oprogramowania do ochrony danych — w środowisku lokalnym, w chmurze lub w postaci oprogramowania jako usługi (SaaS). Przy zmieniających się środowiskach i technologiach przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązania do ochrony danych, które zaspokoi ich przyszłe potrzeby bez konieczności dodawania sprzętu lub oprogramowania i zwiększania kosztów. Rozwiązanie to musi usprawniać operacje i podwyższać poziomy usług. Z badań firmy Forrester wynika, że

Commvault zapewnia najbardziej kompleksowe wsparcie dla powszechnie stosowanych platform i aplikacji zarówno w centrach przetwarzania danych, jak i usługach chmury publicznej4.

Commvault to rozwiązanie, które udostępnia firmom ochronę danych potrzebną im dziś oraz innowacje na przyszłość.

Wystarczy jedna platforma. System Commvault opiera się na pojedynczej platformie i dowodzi, że „jeden” to liczba o olbrzymich możliwościach. Wystarczy porównać prostotę rozwiązania Commvault z sześcioma różnymi produktami Veritas, które są niezbędne do uzyskania podobnej funkcjonalności. Niezależnie od tego, czy dane klienta znajdują się w środowisku lokalnym czy w chmurze, można je przenosić, kontrolować i odtwarzać na własnych warunkach z jednej lokalizacji. Rozwiązanie Commvault obejmuje narzędzia, które przyspieszają odtwarzanie i usprawniają operacje:

  • Funkcje samoobsługowe zwiększają możliwości użytkowników i właścicieli aplikacji. Pozwalają im samodzielnie zarządzać odtwarzaniem ich danych i nie zajmować cennego czasu informatyków.
  • Inteligentna automatyzacja reguł chroni odpowiednie dane i aplikacje (nawet te, o których użytkownicy nie wiedzą) za pomocą właściwych reguł przechowywania.
  • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych wykorzystuje uczenie maszynowe do zautomatyzowania operacji w środowiskach kopii zapasowych i osiągania oczekiwanych rezultatów.

Commvault umożliwia konsolidację infrastruktury i środowiska ochrony danych. Ułatwia też ochronę danych.

Dzięki narzędziom Commvault migracja jest prosta. Wiemy, że myśl o zmianie platformy do ochrony danych może onieśmielać. W celu zmniejszenia obaw klientów zadbaliśmy więc o to, aby wdrożenie systemu Commvault było procesem prostym i przejrzystym. Popularny slogan pewnej amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej brzmi: „Wiemy co nieco, bo widzieliśmy co nieco”. W dziedzinie migracji danych ze starszych systemów, takich jak Veritas, to samo można powiedzieć o nas. Commvault ma odpowiednie zasoby, które umożliwiają udaną migrację, w tym udokumentowane procesy, poradniki planowania i listy kontrolne, a także zautomatyzowane oprogramowanie i wykwalifikowanych pracowników. Migracja jest prosta i przejrzysta. Może ją przeprowadzić personel z firmy klienta. Commvault może też pokierować klienta w ramach procesu, przekazując na pewnym etapie pałeczkę jego pracownikom, lub zrealizować migrację od początku do końca. Możemy nawet zająć się obsługą środowiska klienta, jeśli woli on odciążyć swój personel z myślą o pracy nad innymi projektami. W każdym przypadku klient ma do dyspozycji wiedzę specjalistyczną i możliwości firmy Commvault, które pozwolą mu osiągnąć sukces.

Z firmą Commvault migracja jest prosta

Niejeden klient zwleka z przejściem z systemu Veritas na technologię Commvault, lecz ryzyko dla danych staje się zbyt duże, aby można było je dłużej ignorować. Wiele firm stoi przed mnóstwem trudnych decyzji — ta jednak do nich nie należy. Z firmą Commvault migracja z tradycyjnego środowiska Veritas jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a płynących z niej korzyści nie da się nie zauważyć.


Wypełnij formularz i oszczędź 25%!

Rozumiemy, że potrzebujesz więcej informacji, dlatego jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odwiedź stronę learn.commvault.com/resources/commvault-data-migration-services i skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w sprawnym i udanym przejściu ze środowiska Veritas do systemu Commvault.

 

1 ESG Master Survey Results, „2019 Technology Spending Intentions”, marzec 2019 r.
2 Gartner, raport „Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions”, opublikowany 10 października 2019 r. (ID G00380806)
3 Maksymalna pojemność pamięci masowej poddanej deduplikacji dla pojedynczej puli Veritas NetBackup MSDP (Media Server Deduplication Pool) jest ograniczona w zależności od obsługiwanego systemu operacyjnego. Większe pule MSDP są obsługiwane tylko w urządzeniach NetBackup. https://www.veritas.com/content/support/en_US/doc/25074086-136046435-0/v25295618-136046435
4 The Forrester Wave™: Data Resiliency Solutions, III kw. 2019 r., The 10 Providers That Matter Most And How They Stack Up, autor: Naveen Chhabra, 12 września 2019 r.

commvault.com | 888.746.3849 get-info@commvault.com ©1999–2019 Commvault Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Commvault, nazwa i logo Commvault, logo „C w sześciokącie” i „Be ready” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Commvault Systems Inc. Pełną listę znaków towarowych należących do firmy Commvault można znaleźć tutaj. Wszelkie inne marki, nazwy produktów i znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów i zostały użyte w celu wskazania produktów lub usług takich podmiotów. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.