Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 27 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał.

 

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ zwołane na 27 czerwca 2019 r

Formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ S4E zwołanym na 27 czerwca 2019 r

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ S4E na 27 czerwca 2019 r

Projekty uchwał na ZWZ S4E zwołane na 27 czerwca 2019 r

Sprawozdanie z działalności RN S4E w 2018