Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Zarząd spółki S4E S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w roku obrotowym 2013 raporty okresowe Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości we wskazanych niżej terminach:

 

  • Raport okresowy kwartalny za okres IV kwartału 2012 r. – w dniu 14 lutego 2013 r.
  • Raport okresowy kwartalny za okres I kwartału 2013 r. – w dniu 15 maja 2013 r.
  • Raport okresowy roczny za okres roku obrotowego 2012 – w dniu 15 kwietnia 2013 r.
  • Raport okresowy kwartalny za okres II kwartału 2013 r. – w dniu 14 sierpnia 2013 r.
  • Raport okresowy kwartalny za okres III kwartału 2013 r. – w dniu 14 listopada 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych