Raport Roczny za rok obrotowy 2012

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna
:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 


Załączniki:

 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych