Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2011 r. – 14 luty 2012 roku;
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 roku;
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 r. – 14 sierpień 2012 roku;
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopad 2012 roku.

 

Raport roczny za rok 2011 zostanie przekazany w dniu 16 kwietnia 2012 roku.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych