Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 3/2010

 

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęły następujące dokumenty:

  • pismo od Pana Konrada Sitnika, w  którym Pan Konrad Sitnik z dniem 25 lutego 2010 roku złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej S4E S.A.,
  • pismo od Pana Patryka Szafrańskiego, w  którym Pan Patryk Szafrański z dniem 25 lutego 2010 roku złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”