S4E S.A. Raport za IV kwartał 2010 roku
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku.
Podstawa prawna: 
§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych