Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010.

Zarząd Emitenta informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010.

Raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach:

  • za IV kwartał 2009 r. – 15 lutego 2010 r.
  • za I kwartał 2010 r.  – 17 maja 2010 r.
  • za II kwartał 2010 r. – 16 sierpnia 2010 r.
  • za III kwartał 2010 r. – 15 listopada 2010 r.

Raport roczny za rok 2009 zostanie przekazany w dniu 7 kwietnia 2010 r.

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”