Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pan Adam Maciejewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO