Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A informuje, że jedynym akcjonariuszem, który posiadał co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, z tych którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2016 r. była spółka SPV SAIL Sp. z o.o. dysponująca 1.412.423 głosów, wykonywanych z 1.412.423 akcji, co dawało 95,92% głosów na NWZA i stanowi 81,30 w ogólnej liczbie głosów.