Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pana Romana Pudełko dokonanych transakcjach na akcjach S4E S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.