Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od członka Rady Nadzorczej Emitenta pana Bartosza Stebnickiego oraz pani Joanny Gawęd-Stebnicka będącej osobą blisko związaną z panem Bartoszem Stebnickim oraz o transakcji na akcjach S4E S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki: