Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w dniu 16 października 2018 r. powziął informację o zawarciu umowy z firmą Hitachi Vantara Austria GmbH (dalej „Hitachi Vantara”). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejne okresy. Umowa pozwala na dystrybucję produktów Hitachi Vantara na terytorium Polski.

Umowa dystrybucyjna dotyczy rozszerzenia wsparcia posiadanych narzędzi do zarządzania danymi oferowanymi dotychczas przez Spółkę wspólnie z firmą Commvault o platformę sprzętową klasy premium. Kompleksowe podejście pozwala na uzupełnienie oferty skierowanej do najbardziej wymagających klientów klasy Enterprise. W przypadku Hitachi Vantara Spółka będzie wspierać partnerów w zakresie usługowym oraz aktywnie prowadzić działania edukacyjne. Hitachi Vantara wejdzie w skład rozwiązań skupionych w pionie CNQ (Commvault, Nutanix, Quantum), dzięki temu utworzy trzeci komplementarny zestaw rozwiązań.

Hitachi Vantara posiada w swojej ofercie narzędzia analityczne (Pentaho) pozwalające największym organizacjom na efektywne realizowanie celów biznesowych poprzez projektowanie, opracowywanie oraz wdrażanie kompletnej analityki dla dużych zbiorów danych. Spółka pragnie się stać aktywnym i dostrzegalnym graczem w tym obszarze.

W opinii Zarządu, dzięki współpracy z Hitachi Vantara, Spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio swoich dostawców o lidera rynku klasy rozwiązań Enterprise. W ocenie Zarządu umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2019 roku.