Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy Emitentem i Alior Bank S.A. ("Bank") zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) i aneksowanej w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017), w dniu 27 listopada 2017 roku (rb ESPI nr 19/2017) oraz w dniu 21 grudnia 2017 roku (rb ESPI nr 21/2017) oraz w dniu 2 stycznia 2018 r (rb ESPI nr 1/2018).

W wyniku podpisanego aneksu dzień ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.