Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 25/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

35315212_Czlonek_RN_-_formularz_osobowy_Magdalena_Swiatek-0