Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 25/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

35255130_Czlonek_RN-_formularz_osobowy_Hanna_Osetek-Pasquet-0