Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.