Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. Zgodnie z raportem EBI nr 2/2014 opublikowanym w dniu 29 stycznia 2014 r. pierwotny termin przekazania jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. wyznaczony był na dzień 15 maja 2014 r. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. został wyznaczony na dzień 13 maja 2014 r. (wtorek). Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 pozostają niezmienione. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę: Janusz Makowski – Prezes Zarządu Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych