Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku powziął informację, że Pan Piotr Żelakiewicz zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 8 lipca 2019 roku.