Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu