Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych