Podstawa prawna:

  • §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu