Przestarzałe silosy zarządzania oraz nieefektywne i podatne na błędy ręczne procesy i narzędzia zwiększajątrudności związane z transformacją IT. Bywa, że pracownicy IT poświęcają aż 75 procent czasu wyłącznie na utrzymanie bieżącej infrastruktury, co pozostawia niewiele cennych zasobów do inwestowania w nowe inicjatywy. Dostęp do środków pieniężnych w służbie zdrowia jest ogólnie trudny.

Obecna sytuacja rynkowa, polityka zdrowotna i niepewność związana z refundacją w połączeniu z wieloma konkurującymi wnioskami o finansowanie zmniejszają prawdopodobieństwo wzrostu większości budżetów na IT w najbliższym czasie. Większość dzisiejszych budżetów na IT zazwyczaj pochłania rutynowa konserwacja i wsparcie. Zdolność do finansowania nowych inicjatyw, zatrudniania lub zastępowania pracowników lub zdobywania nowej wiedzy/umiejętności jest ograniczona, nawet w obliczu rosnącej presji Zarządów.

Opieka zdrowotna jest obecnie w stanie ciągłych przemian. Zmienne cele i doza niepewności komplikują i wymuszają transformację IT. Zarówno lekarze, jak i pacjenci wymagają prostszych narzędzi cyfrowych zapewniających przyjazną interakcję.  Obecnie na rynku dostępnych jest ponad 265 000 mobilnych aplikacji zdrowotnych.

Służba zdrowia jest już nadmiernie przeciążona danymi, a przewiduje się, że w nadchodzących latach znacznie wzrośnie ilość danych zdrowotnych. Analitycy branżowi szacują, że ponad 80 procent danych zdrowotnych jest nieustrukturyzowanych. Obrazowanie cyfrowe i strumienie danych z czujników, w połączeniu z elektryczną dokumentacją medyczną, danymi historycznymi, klinicznymi, finansowymi i operacyjnymi generują wolumeny na skalę zetabajtów, a nawet jotabajtów.

Rozwiązania Dell Technologies wspierają sektor medyczny w przyspieszonym procesie cyfrowej transformacji. Infrastruktura konwergentna wykracza poza optymalizację indywidualnych technologii i obejmuje wszystkie komponenty systemu, w tym moc obliczeniową, pamięć, sieci, oprogramowanie

do zarządzania i wirtualizację w jednym, zoptymalizowanym systemie IT. Korzyści z takiej infrastruktury to m.in. szybkość wdrażania, uproszczone zarządzanie i konserwacja, jak również elastyczność skalowania poszczególnych komponentów i całego systemu.

Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI) to kolejny krok dzięki, któremu wkraczamy w obszar architekturydefiniowanej programowo, która integruje obliczenia wirtualne, pamięć masową oraz sieć wirtualną w jednym urządzeniu modułowym.

Dell EMC w trakcie setek zadań związanych z transformacją IT wypracowało metodologie i narzędzia, które zmniejszają niepewność, czas i koszty przenoszenia aplikacji i danych ze starszej infrastruktury sprzętowej na chmurę i platformy zdefiniowane programowo. Opatentowane rozwiązania i narzędzia  Dell EMC, automatyzujące wykrywanie zasobów i analizę wzajemnych zależności między aplikacjami, pamięcią masową i serwerami, zazwyczaj skracają czas potrzebny na ocenę obecnego środowiska z 4-6 miesięcy do 4-6 tygodni i eliminują prawie 98 procent błędów ludzkich, które mają wpływ na migracje. Ostatnie badanie IDG wykazało, że wskaźnik zwrotu z inwestycji dla przedsiębiorstw wdrażających usługi Dell EMC w zakresie modernizacji i migracji centrów danych wynosi 81%.

Tutaj znajdziecie Państwo więcej informacji.
(Do pobrania również e-book)

Chcesz wiedzieć jak rozwiązania Dell Technologies wspierają cyfryzację sektora medycznego?
Zapraszam do kontaktu.

Marcin Bartkowski
Dell EMC team leader
+48 504 589 090
marcin.bartkowski@s4e.pl