Firma Hillstone Networks opublikowała wersję 3.4 systemu zarządzania licencjami (LMS). Nowa wersja oferuje licencje typu „pay-as-you-go” dla środowisk z wieloma dzierżawcami — takich jak dostawcy usług obsługujący wielu klientów lub duże organizacje, które chcą oddzielnie rozliczać działy za usługi, z których korzystają.

Ponadto LMS w wersji 3.4 wprowadza nową edycję opartą na maszynach wirtualnych, która działa w tańszym środowisku wirtualnym, a także inne udoskonalenia ułatwiające użytkowanie i administrację. Dzięki tym ulepszeniom personel IT może łatwiej i elastyczniej zarządzać licencjami na fizyczne, wirtualne i chmurowe produkty nowej generacji zapór sieciowych i kontrolerów dostarczania aplikacji firmy Hillstone.

Licencjonowanie typu „płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”

Dostawcy usług i inne organizacje coraz częściej przechodzą na modele zabezpieczeń sieci i aplikacji jako usługi, co pozwala im zarabiać na tych ofertach lub rozliczać się z działem lub najemcą. Dzięki nowej funkcji płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w LMS w wersji 3.4 najemcy mogą być rozliczani na podstawie wykorzystania tych usług. Wykorzystanie jest aktualizowane codziennie przez LMS, z miesięcznymi i rocznymi podsumowaniami.

Licencjonowanie można konfigurować za pomocą interfejsu WebUI LMS lub poprzez integrację RESTful API z interfejsami zarządzania innych firm. Te opcje zapewniają dodatkową elastyczność — na przykład usługodawcy mogą zintegrować licencjonowanie LMS ze swoim portalem klienta, aby umożliwić samoobsługowe zarządzanie Hillstone NGFW i ADC.

Nowy system zarządzania licencjami oparty na maszynach wirtualnych

LMS w wersji 3.4 dodaje również zwirtualizowany model vLMS, który umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie w tańszych środowiskach maszyn wirtualnych. vLMS jest dostępny dla hipernadzorców KVM, takich jak OpenStack i inne, i obsługuje do 1000 urządzeń zapory ogniowej nowej generacji i kontrolerów dostarczania aplikacji.

Inne nowe funkcje

Najnowsza wersja zawiera wiele innych nowych funkcji i ulepszeń, które usprawniają i udoskonalają administrację i obsługę. Teraz zasady instalacji licencji można skonfigurować dla określonych urządzeń, aby określić, które licencje można zastosować do danego urządzenia. Na przykład administratorzy mogą zezwolić/odmówić licencjonowania IPsec VPN, oprogramowania antywirusowego, zapobiegania botnetom itp.

Batch import/eksport licencji upraszcza duże wdrożenia. LMS obsługuje również import wielu skompresowanych licencji i bezklasowych tras statycznych przez DHCP.

Treść oryginalnego komunikatu firmy Hillstone: https://www.hillstonenet.com/blog/reduce-upfront-barriers-with-pay-per-usage-licensing-and-virtual-license-management-system/

____________________________________

Zainteresowały Cię rozwiązania Hillstone?
Zapraszam do kontaktu

Marceli Matczak
Security / SDN Business Development Manager

+48 785 051 978
marceli.matczak@s4e.pl