Usprawnienie, które zostało wprowadzone przy okazji nowego Feature Release 11.24 ma na celu skrócenie RPO (Recovery Point Object) do kilku minut. Zastosowanie buforowania dyskowego podczas tworzenia częstych kopii zapasowych pozwala zmniejszyć obciążenie Commserva. W sytuacji, gdy korzystamy z harmonogramu kopii zapasowych co godzinę lub kilka razy dziennie rozwiązanie to zdecydowanie poprawi RPO dla instancji baz danych.

Bez buforowania dysku dla kopii zapasowych, jeśli zadania są często uruchamiane, trzeba zarządzać zaplanowanymi zadaniami i przechowywać dane czynności na serwerze CommServe. Jednak dzięki buforowaniu dysku dla kopii zapasowych serwer CommServe nie musi wykonywać częstych zadań tworzenia kopii zapasowych w ciągu dnia. Zamiast tego kopie zapasowe plików dziennika są tworzone z odpowiednią częstotliwością przy użyciu natywnych narzędzi – są buforowane w punkcie montowania na urządzeniu MediaAgent i są dostępne do przywracania bazy danych.

Rozwiązanie to zostało zastosowane w systemach: Informix, Microsoft SQL Server on Windows, Oracle, Oracle RAC i SAP HANA.

Buforowanie nie jest jednak obsługiwane w bibliotekach taśmowych ani w chmurze. Dzienniki baz danych można buforować tylko w bibliotece dyskowej.

Więcej informacji: https://documentation.commvault.com/11.24/expert/114691_disk_caching_for_frequent_log_backups.html

 

---------------------------------------------------------------------

Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym serwisem w oparciu o procedurę aplikacyjną.

Zapraszam również do kontaktu

Mateusz Szyba
Senior System Engineer / CASP Leader

+48 607 440 016
mateusz.szyba@s4e.pl