Jaki byłby efekt połączenia doświadczenia aplikacji (eng. AX - application experience ) z najlepszymi cyfrowymi doświadczeniami, tworzeniem aplikacji, łącznością danych i DevOps? Otrzymalibyśmy  Progress, który w centrum uwagi stawia właśnie Ciebie.

Wraz z dodaniem Kemp, Progress wzbogaca swoją ofertę zarządzania w ramach rozszerzonego portfolio produktów do opracowywania, wdrażania i zarządzania kluczowymi  aplikacjami, oferując ogromne korzyści firmom, które chcą wyróżnić się pod względem obsługi klienta.

Obecnie na rynkach wszystkich branży klienci mają więcej opcji niż kiedykolwiek wcześniej. To bogactwo wyboru w połączeniu z dostępem do informacji stawia przed organizacjami w branży usługowej wyzwania związane z utrzymaniem przewagi konkurencyjnej.

Czasy posiadania tylko jednego dostawcy, który mógłby zaspokoić potrzeby firmy, to już przeszłość. W rezultacie nastąpił spadek zdolności dostawców usług do wyróżniania się pod względem przewagi funkcji i możliwości.

Jednak ten trend stworzył również nowe możliwości.

Wartość doświadczenia
Ostatnio mówi się, że „doświadczenie” – czy to użytkownika, klienta, czy pracownika – jest ostatnim polem bitwy o wyróżnienie się z tłumu. Znaczenie doświadczenia staje się jasne, gdy weźmiemy pod uwagę korzystanie z codziennych usług. Weźmy na przykład przybycie na lotnisko przed podróżą. Podchodzimy do stanowiska odprawy naszej linii lotniczej, która, niestety, ma problem z niedoborem personelu. W efekcie na odprawę czekamy w ogromnej kolejce.  Ponadto, nasz bagaż jest kopany jak piłka na boisku. Takie doświadczenie obsługi uważane by było za nieodpowiednie. Jednak podniesienie standardu biletu lotniczego w łatwej w użyciu aplikacji, które natychmiastowo zwiększa poziom usług w żądanej cenie,  może to wszystko w dużej mierze zrekompensować.

O to właśnie chodzi — doświadczenie, jakie mają klienci, może zmienić postrzeganie usług, z których korzystają. Pozytywny stosunek do usługi pozwala dostawcom zwiększyć satysfakcję klientów, stworzyć możliwości świadczenia dodatkowych usług o wartości dodanej i zatrzymać klientów. Jest to ważne, dlatego trend skupiania się na doświadczeniu użytkownika, doświadczeniu klienta i doświadczeniu aplikacji na szczeblach kierowniczych organizacji zyskuje na popularności.

Doświadczenie aplikacji w definicji
Progress od dawna dostarcza swoim klientom odpowiednie produkty do tworzenia aplikacji, których potrzebują, do wdrażania ich w taki sposób i w takim miejscu, jak sobie życzą, oraz do bezpiecznego i pewnego zarządzania nimi. Skupienie się na ułatwianiu pozytywnych  doświadczeń naturalnie zaowocowało przejęciem Kemp. Portfolio produktów Kemp koncentruje się na zapewnieniu pełnej kontroli nad środowiskiem aplikacji po wdrożeniu (AX), a tym samym wzmacnia ofertę zarządzania Progress.

Najprościej mówiąc, AX to suma interakcji klientów z aplikacjami i usługami, które firma publikuje i którymi zarządza dla użytkowników końcowych. Ponieważ jest to powiązane ze sposobem, w jaki klienci — czy to zewnętrzni, czy wewnętrzni — postrzegają wartość dostarczanych produktów, konieczne jest, aby zespoły operacyjne, które nimi zarządzają, były odpowiednio wyposażone, aby wykonać to właściwie.

Zespoły zawsze powinny mieć dostęp do prawdziwego stanu swoich rozproszonych środowisk oraz mieć silne pętle przyczynowo-skutkowe oparte na wglądach w czasie rzeczywistym i kontroli nad potokami adaptacyjnymi, które można wykorzystać do wprowadzania zmian zapobiegających negatywnym doświadczeniom użytkowania przez klientów.

Dobry AX jest definiowany przez aplikacje i usługi, które są wysoce dostępne, bezpieczne i zoptymalizowane, aby działać powyżej oczekiwań. Innymi słowy, chodzi o umożliwienie zespołom kontrolowania doświadczeń klientów, gdy uzyskują oni dostęp do kluczowych aplikacji biznesowych i pomaganie zespołom operacyjnym w zapobieganiu możliwym problemom, zanim wywrą one namacalny wpływ.

Zarys przyszłości
Piękno Progress + Kemp polega na tym, że rozszerzyliśmy już i tak już silną ofertę produktów — portfolio, które łącznie obejmuje znacznie szerszy zakres cyklu życia aplikacji  niż byłoby to możliwe bez takiego połączenia. Progress jest liderem w zakresie tworzenia aplikacji, DevOps, cyfrowego doświadczenia, łączności danych, a teraz dodaje środowisko aplikacji, dając zespołom operacyjnym większą, skonsolidowaną kontrolę.

Portfolio produktów Progress umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie kluczowych aplikacji i środowisk internetowych w połączeniu z narzędziami do automatyzacji procesów biznesowych, które je wspierają. Połączenie z Kemp bazuje na rodzinie produktów do monitorowania infrastruktury i dodatkowych produktach operacji infrastruktury Dnia 2, które zapewniają wysoką dostępność i bezpieczeństwo platform potrzebnych aplikacjom do działania. Z biegiem czasu przewidujemy tworzenie pętli przyczynowo-skutkowych, które pozwolą, aby stan AX ekosystemu wpływał na przepływy pracy związane z procesami poprzedzającymi.

Na przykład wydajność widziana z perspektywy użytkownika lub zestawu narzędzi do monitorowania sieci powinna mieć bezpośredni wpływ na potok dostarczania dla kolejnego opracowania i udostępniania aplikacji, do której uzyskuje się dostęp. Podobnie profil ryzyka bezpieczeństwa nowych modułów i narzędzi dodanych do potoku dostarczania aplikacji internetowych powinien automatycznie napędzać implementację wymagań wstępnych infrastruktury w celu obsługi i zabezpieczenia dostępu do dodanych funkcji. Dzięki różnorodności i sile naszego portfolio jest to teraz możliwe.

Mając prawie dziesięcioletnie doświadczenie w firmie Kemp, pomagając klientom w dostarczaniu aplikacji o kluczowym znaczeniu dla biznesu, jestem podekscytowany możliwościami, jakie niesie ze sobą bycie członkiem rodziny Progress, jeśli chodzi o tworzenie nowych wartości dla klientów. Jestem równie podekscytowany różnorodnym, ale uzupełniającym się portfolio produktów, które będziemy wspólnie tworzyć w innowacyjny sposób.

Połączenie kropek między Digital Experience a Application Experience oznacza, że ​​będziemy w stanie pomóc naszym klientom sprostać szerszemu zakresowi wyzwań biznesowych, zaspokoić potrzeby ich użytkowników końcowych i utrzymać przewagę konkurencyjną. Doświadczenie ma ogromne znaczenie, a my jesteśmy zaangażowani w pomaganie naszym klientom w dostarczaniu najlepszych rozwiązań dla ich użytkowników końcowych.


Zapraszamy do kontaktu
security@s4e.pl