Funkcja Commvault Data Domain Boost Storage Library to integracja pomiędzy oprogramowaniem do ochrony danych Commvault i systemami pamięci masowej z deduplikacją Dell EMC® Data Domain® oraz PowerProtect DD®. 

Commvault to partner ekosystemu Dell DD Boost uwzględniający zestaw SDK DD Boost w platformie Commvault, co umożliwia zaawansowany poziom integracji i wsparcia dla funkcji bez dodatkowego oprogramowania lub wtyczek.

W przypadku korzystania z funkcji Commvault Data Domain Boost Storage Library oprogramowanie nawiązuje bezpośrednie połączenie z urządzeniem Dell EMC® Data Domain® przez zestaw SDK, aby przenosić dane w naturalny i bezpieczny sposób, bez potrzeby ujawniania punktów instalacji lub korzystania z sieciowych zasobów współdzielonych.

Dzięki temu można zyskać większą kontrolę nad operacjami na danych, co przekłada się na poprawę odporności i bardziej wydajne transfery danych podczas wykonywania i przywracania kopii zapasowych. Integracja zestawu SDK zapewnia również pełny dostęp do interfejsu API i funkcji Dell DD Boost.

Typy bibliotek

Commvault zapewnia dwa poziomy integracji z Dell EMC® Data Domain® i PowerProtect DD®:

Biblioteka Data Domain Boost Access

Biblioteka typu Commvault Data Domain Boost Access zapewnia bezpośrednie połączenie z urządzeniem poprzez zestaw SDK i zapis danych w natywnym formacie Commvault. Dane można zapisać w formacie deduplikowanym Commvault (zalecana opcja) lub formacie bez deduplikacji.

Ponadto dane będą ponownie deduplikowane przy pomocy urządzenia Dell EMC® Data Domain®. Utrzymanie takiego samego formatu danych zapewnia klientom korzystającym dzisiaj z urządzeń Dell EMC® Data Domain® z udziałami sieciowymi lub z Boost FS ścieżkę ulepszenia, dzięki której będzie można wykorzystać integrację bez problemów związanych ze wzrostem ilości danych w pamięci ze względu na jakiekolwiek zmiany formatów.

Ten typ biblioteki ma zapewnić klientom korzystającym już z urządzeń Dell EMC® Data Domain® w formie biblioteki z udziałami sieciowymi lub z Boost FS ścieżkę ulepszenia, dzięki której będzie można wykorzystać integrację bez problemów związanych ze wzrostem ilości danych w pamięci ze względu na jakiekolwiek zmiany formatów. Może być również używany przez klientów, którzy chcieliby przechowywać dane w natywnym formacie Commvault dla określonych przypadków użycia i zapewnić efektywne wykorzystanie pamięci masowej oraz oszczędność kosztów we wszystkich typach pamięci masowej.

Uwaga: Ta funkcja będzie dostępna z wersją platformy Commvault 2023 (wersja wydania funkcji 30) i późniejszych.

Cechy:

  • Bezpośrednia komunikacja z urządzeniem Dell EMC® Data Domain® z wykorzystaniem zintegrowanego zestawu Dell Boost SDK.
  • Dane są zapisywane w natywnym formacie Commvault, z obsługą deduplikacji i kompresji.
  • Obsługa trybu WORM (blokada retencji danych DD) dla niezmiennej pamięci masowej.

 

Biblioteka Data Domain Boost Client

Biblioteka typu Commvault Data Domain Boost Client umożliwia agentom Media Agent i serwerom obsługującym obciążenia przyjęcie roli pełnowymiarowego klienta urządzenia Dell EMC® Data Domain®, z wykorzystaniem natywnych interfejsów API zestawu SDK DD Boost z bezpośrednim ruchem danych do i z urządzenia pamięci masowej.

W ten sposób można wykorzystać natywną deduplikację urządzenia Data Domain po stronie klienta, a także kopiowanie i syntezę plików opartą na interfejsie API w celu zoptymalizowania kopii pomocniczych i uzyskania pełnych, syntetycznych kopii zapasowych.

Ten typ biblioteki jest przeznaczony dla nowych wdrożeń bibliotek Data Domain Boost Storage, ponieważ dane będą zapisywane w nowym formacie zoptymalizowanym pod kątem tego przypadku użycia.

Cechy:

  • Bezpośrednia komunikacja z urządzeniem Dell EMC® Data Domain® z wykorzystaniem zintegrowanego zestawu Dell Boost SDK.
  • Dane są zapisywane w formacie zoptymalizowanym pod kątem urządzenia Data Domain.
  • Deduplikację po stronie klienta Dell wykonuje zestaw SDK DD Boost.
  • Kopie pomocnicze wykorzystują natywne interfejsy API DD Boost w celu zoptymalizowania ruchu danych.
  • Pełne, syntetyczne kopie zapasowe danych wykorzystują natywne interfejsy API DD Boost w celu syntezowania i obsługi kopii zapasowych bez potrzeby odczytu danych za pośrednictwem agenta Commvault Media Agent.
  • Tryb bezpośredni (Client-Direct) może być wykorzystywany dla klientów w celu tworzenia i bezpośredniego przywracania kopii zapasowych w urządzeniu Data Domain.
  • Obsługa trybu WORM (blokada retencji danych DD) dla niezmiennej pamięci masowej.

Uwaga: Ta funkcja zostanie wydana jesienią 2023 r. w ramach programu Commvault Early Adopter.
Aby ją wdrożyć, potrzebujesz uprzedniego zatwierdzenia.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Early Adopter Program.

 

Zachęcamy do zapisu na listę S4E Commvault - Dell PowerProtect DD
W najbliższym czasie planujemy wydanie polskiego opracowania ebook’a
„ Dell PowerProtect DD Series Appliances and Commvault Integration”
Stay Tuned!

Wyrażam zgodę na używanie przez S4E S.A., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w celu przekazywania informacji związanych z promocjami oraz usługami świadczonymi przez S4E S.A zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest S4E S.A., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa. Po wyrażeniu zgody Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych do chwili wycofania zgody przez właściciela danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, przenoszenia oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Posiada Pani/Pan także prawo do bycia zapomnianym. Dane kontaktowe: e-mail: krk@s4e.pl, administrator_rodo@s4e.pl, tel: +48 12 296 45 45