Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 9 maja 2019 roku oraz treść projektów uchwał.

 

S4E Formularz pełnomocnictwa NZW 9 maja 2019

S4E formularze do głosowania przez pełnomocnika NZW 9 maja 2019

S4E Ogłoszenie o zwołaniu NZW 9 maja 2019

S4E Oświadczenie o liczbie akcji i głosów 9 maja 2019

S4E Projekty uchwał NZW 9 maja 2019