Raport Bieżący nr 9/2018

Zarząd S4E S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które po przerwie zostało wznowione w dniu 6 lipca 2018 roku. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO